จ.นครราชสีมา ยังมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ หลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

จังหวัดนครราชสีมา เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “เซินกา” ราษฏรประสบภัย 31,192 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตรกรรม 104,651 ไร่

นายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดนครราชสีมาขอสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ผลกระทบจากพายุ “เซินกา” ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น 12 อำเภอ 70 ตำบล 700 หมู่บ้าน 13 ชุมชน ดังนี้

อำเภอเทพารักษ์ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน

อำเภอชุมพวง 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน

อำเภอสีดา 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน

อำเภอบัวลาย 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน

อำเภอแก้งสนามนาง 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน

อำเภอโนนแดง 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

อำเภอประทาย 13 ตำบล 151 หมู่บ้าน

อำเภอบัวใหญ่ 10 ตำบล 60 หมู่บ้าน 9 ชุมชน

อำเภอด่านขุนทด 9 ตำบล 53 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองยาง 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน

อำเภอพิมาย 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน

และอำเภอลำทะเมนชัย 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน

ราษฎรประสบภัย 31,192 ครัวเรือน

บ้านเรือนเสียหาย 243 หลัง

วัด/กุฏิสงฆ์ 5 หลัง

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

สถานที่ราชการ 2 แห่ง

ถนน 119 สาย สะพาน 5 แห่ง

ยุ้งข้าว 1 หลัง ฝาย 15 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง

โรงงาน 3 แห่ง

บ่อปลา 147 บ่อ

คันดิน 17 แห่ง เป็ด/ไก่ 1,300 ตัว

และพื้นที่เกษตรกรรม 104,651 ไร่ โดยแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

อำเภอที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว จำนวน 9 อำเภอ คือ

อำเภอเทพารักษ์ อำเภอชุมพวง อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอบัวใหญ่ อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอด่านขุนทด อำเภอพิมาย และอำเภอลำทะเมนชัย อำเภอที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอประทาย อำเภอโนนแดง และอำเภอเมืองยาง

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

หัวหน้าสำนักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา กล่าวอีกว่า สถานการณ์ปัจจุบัน (2 ส.ค. 60) ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร จำนวน 3 อำเภอ 21 ตำบล 242 หมู่บ้าน ดังนี้

คือ อำเภอโนนแดง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ระดับน้ำลดลงทุกตำบล คาดว่าอีก 7 วัน (หากไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่) ระดับน้ำน่าจะลดลงเป็นปกติ อำเภอประทาย แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่วมลดลงอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ได้เปิดช่องทางระบายมวลน้ำ ระหว่างบ้านกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา กับบ้านบุ่งเบา อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ลึก 1.50 เมตร ยาว 30 เมตร

เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่อำเภอประทาย และอำเภอเมืองยาง ลงสู่ลำน้ำมูลให้เร็วขึ้น อำเภอเมืองยาง ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร ซึ่งระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิมล เร่งศึก

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา