กระทรวงแรงงาน เผยจัดสรรงบกว่า 4.7 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 42 จังหวัด 4,500 หมู่บ้าน พร้อมฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กระทรวงแรงงานเปิดเผยจัดสรรงบกว่า 4.7 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 42 จังหวัด 4,500 หมู่บ้าน ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด พร้อมฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำไหลหลากท่วมขังในพื้นที่ 42 จังหวัด 205 อำเภอ 842 ตำบล 4,571 หมู่บ้าน อาทิ จังหวัดสกลนคร บุรีรัมย์ มุกดาหาร นครสวรรค์ ชัยนาท จันทบุรี น่าน พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ และกาฬสินธุ์ บางจังหวัดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน โดยเบื้องต้นได้มอบหมายหมายสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

จัดยานพาหนะขนย้ายสิ่งของและแก้ไขระบบไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ขนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ นอกจากจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ได้ทำอาหารกล่องและจัดหาน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย สำหรับในพื้นที่น้ำท่วมขัง ได้จัดส่งสุขาลอยน้ำลงพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับระยะฟื้นฟูได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 4,756,400 บาท ในโครงการฝึกอาชีพเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของประชานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นทางเลือกในการทำงานในอนาคต

ซึ่งการฝึกอาชีพในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ในช่วงระหว่างฝึกอบรมได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารให้กับผู้ฝึกอบรมอีกด้วย ในอัตราวันละ 120 บาท มีระยะเวลาการฝึก 3-5 วัน สาขาที่จะฝึกอบรม อาทิ ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

โดยมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 1,520 คน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วยังเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย แสดงถึงความห่วงใยที่คนไทยมอบให้แก่กันอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย