จ.บุรีรัมย์ จัดงาน “สืบสานปณิธานพระมารดาแห่งไหมไทย ปกเกล้าชาวหม่อนไหม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จ.บุรีรัมย์ จัดงาน “สืบสานปณิธานพระมารดาแห่งไหมไทย ปกเกล้าชาวหม่อนไหม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (4 ส.ค. 60) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานปณิธานพระมารดาแห่งไหมไทย ปกเกล้าชาวหม่อนไหม” ที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์ OTOP บ้านน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง

ซึ่งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์ จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ตลอดจนเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมกลุ่มการผลิต สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ภายในงานมีการมอบรางวัลการประกวดเส้นไหมมือประเภทไหมน้อยและผ้าไหมมัดหมี่ มอบปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตการเกษตรด้วยระบบแปลงใหญ่

มอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ จำนวน 18 คน การลงนาม MOU ซื้อขายรังไหม ระหว่างภาคเอกชน กับกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยระบบเกษตรแปลงใหญ่หัวตะพาน ในระยะ 6 เดือน จำนวนผลผลิตไหม 5 รุ่น

นอกจากนี้ยังได้มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และการทำดอกไม้จันทร์จากแผ่นใยไหมให้ประชาชนที่ร่วมงานได้ชมด้วย

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

นายสุบรรณ โสภา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า กรมหม่อนไหม

ได้ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยระบบการเกษตรแปลงใหญ่ที่บ้านหัวสะพาน จำนวน 295 ราย พื้นที่ดำเนินการ 500 ไร่ เป้าหมายจัดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร และเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตหม่อนไหม การจัดตลาดซื้อขายรังไหม ใบหม่อน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

เพื่อผลิตชาใบหม่อนของผู้ผลิตเครือข่ายหม่อนไหมแปลงใหญ่ เป็นการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัวสะพานจำกัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และทุกภาคของประเทศ

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

เกิดการเชื่อมโยงต่อวัตถุรังไหมคุณภาพดี ใบหม่อนคุณภาพให้กับผู้ประกอบการที่มีความต้องการ มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรังไหม เส้นไหม ใบหม่อน ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ได้มากขึ้น

ส่งผลให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้น และคาดว่า มีเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน กลุ่มผู้ผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่และกลุ่มเครือข่ายไม่น้อยกว่า 3-5 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์