โนนดินแดง – สืบสานงาน หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 และพระราชินี

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ ประชาชนอำเภอโนนดินแดงสืบสานโครงการประเพณี หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีแจกจ่ายให้ประชาชน

วันนี้ (4 ส.ค.60) นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอโนนดินแดง ร่วมสืบสานประเพณี หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ที่บริเวณแปลงนาประณีต หมู่ที่ 9 ต. โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่หว่านจะสุกและสามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งทางอำเภอโนนดินแดงจะร่วมกันเกี่ยวและนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร นำไปเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตต่อไป

นอกจากบริเวณแปลงนาประณีตยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ของส่วนราชการต่างๆ มีกิจกรรมประกวดแข่งขันการทำอาหารเมนูสุขภาพ การประกอบอาหารจากปลาน้ำจืด การตำส้มตำ ทำขนมหวาม ซึ่งมีผู้สนใจเดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการกิจกรรม หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2518 -2521 อำเภอโนนดินแดงมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่สีแดงที่มีการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่และประชาชน

ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนที่มีอุดมการณ์แตกต่างทางความคิด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐ ทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนได้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความอดอยาก ทุกข์ยากเป็นอย่างมาก

จากเหตุการณ์ดังกล่าวความได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยประชาชนเป็นอย่างยิ่งจึงได้พระราชทานแนวทาง ตามโครงการพระราชดำริ โดยรับสั่งให้กรมชลประทาน เข้าไปดำเนินการก่อสร้างเขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว

เพื่อกักเก็บน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาความยากจนได้ประกอบกับประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนแดงส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะอาชีพทำนาแบบอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาล บ้างปีต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง

ในเวลาต่อมากองทัพบกโดยศูนย์พัฒนา โนนดินแดงกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเป็นโครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชื่อโครงการ หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

โดยส่งเสริมให้มีการทำนาหว่านในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อเฉลิมฉลองพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จฯ มารับทราบปัญหาความทุกข์สุขของราษฎร ในเขต อ.โนนดินแดง และเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ จากนั้นทางจังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอโนนดินแดงจึงได้จัดโครงการประเพณี ถือปฏิบัติสืบเนืองติดต่อเป็นประจำทุกปี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์