บุรีรัมย์-เผยสรุปสถานการณ์น้ำท่วมจากเซินกามหาประลัยสายน้ำวิปโยค

4 กค 60 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์/สนง.ปภ บุรีรัมย์ ขอสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “เซินกา” วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2560 รวม 7 อำเภอ 37 ตำบล 328 หมู่บ้าน 8,664 ครัวเรือน บ้านพักอาศัย 237 หลัง วัด 7 แห่ง สถานที่ราชการ 8 แห่ง พืชไร่ 4,641 ไร่นาข้าว 87,521 ไร่ พืชสวน 5 ไร่ บ่อปลา 378 บ่อ ถนน 59 สาย ฝาย 26 แห่ง สุกร/ไก่/เป็ด 96 ตัว คลองส่งน้ำ 2 แห่งคอสะพาน 2 แห่ง

1. สถานการณ์ของอำเภอที่เกิดน้ำท่วม

1) อำเภอสตึก จำนวน 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน 3,129 ครัวเรือน นาข้าว 28,443 ไร่ ถนน 6 สาย

– สถานการณ์ปัจจุบัน จากการเร่งระบายน้ำลงลำน้ำมูลและลำน้ำชี ทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรบางพื้นที่เพิ่มขึ้น

2) อำเภอแคนดง จำนวน 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน 1,350 ครัวเรือน วัด 1 แห่ง สถานที่ราชการ 1 แห่ง พืชไร่ 4,600 ไร่ นาข้าว 12,300 ไร่ บ่อปลา 78 บ่อ ถนน 4 สาย คลองส่งน้ำ 2 แห่ง

-สถานการณ์ปัจจุบันมวลน้ำเหนือที่ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา สมทบกับลำสะแทดก่อนจะไหลลงลำน้ำมูล ส่งผลให้ปริมาณน้ำหนุนสูงขึ้นน้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรพื้นที่ตำบลสระบัว พื้นที่บ้านเรือน มีการเฝ้าระวังและนำกระสอบทรายวางกั้นไว้เบื้องต้น

3) อำเภอพุทไธสง จำนวน 7 ตำบล 56 หมู่บ้าน 524 ครัวเรือน บ้านพักอาศัย 181 หลัง วัด 4 แห่งสถานที่ราชการ (โรงเรียน) 1 แห่ง พืชไร่ 5 ไร่ นาข้าว 2,620 ไร่ บ่อปลา 5 บ่อ สุกร 80 ตัว ถนน 5 สาย ฝาย 1 แห่ง คอสะพาน 1 แห่ง

-สถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลตำบลพุทไธสงน้ำลดลงถนนทุกเส้นทางทั้งขาเข้าและขาออก ส่วนใหญ่แห้งเป็นปกติแล้ว เร่งระบายน้ำออกจากพื้นต.บ้านยาง อ.พุทไธสงเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณคลองห้วยทรายลงสู่แม่น้ำมูลขณะนี้น้ำลดลงมากคาดว่าจะปกติภายในสองวัน

4) อำเภอนาโพธิ์ จำนวน 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน 2,019 ครัวเรือนที่อยู่อาศัย 56 หลัง วัด 1 แห่ง นาข้าว 26,658 ไร่ พืชสวน 5 ไร่ ถนน 25 สาย บ่อปลา 294 บ่อ ฝาย 22 แห่ง

– สถานการณ์ปัจจุบันน้ำในเขตเทศบาลลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า เร่งดำเนินการติดตั้งสะพานแบรี่ จาก ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น สายทาง ทช บร 5030 บ้านหัวหนอง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์จ.บุรีรัมย์ กับ บ้านกุดน้ำใส ต.หนองแม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ระยะทาง 35 ม. คาดว่าจะประกอบแล้วเสร็จภายใน 5 วัน

5) อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จำนวน 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน วัด 1 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง นาข้าว 14,007 ไร่ บ่อปลา 1 บ่อ ถนน 15 สาย ฝาย 2 แห่ง

 

– สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

6) อำเภอกระสัง จำนวน 8 ตำบล 39 หมู่บ้าน นาข้าว 2,493 ไร่ ถนน 4 สาย ฝาย 1 แห่ง

– สถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำยังคงทรงตัวเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจาก อำเภอห้วยราช อำเภอพลับพลาชัย อำเภอสตึก และอำเภอบ้านด่าน

7) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 ตำบล 16 หมู่บ้าน นาข้าว 1,000 ไร่

– สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำยังคงท่วมขังพื้นที่การเกษตร ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

– แนวโน้มสถานการณ์ เขื่อนราษีไศลที่จังหวัดศรีสะเกษ เปิดบานประตูน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำในแม่น้ำมูลช่วงจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ให้เร็วขึ้นเพื่อทำให้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลลดระดับลงหากไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ลำน้ำมูลจะทรงตัวสักระยะแล้วลดลง ลำสะแทดที่เป็นพื้นที่รับน้ำผ่านด้านล่าง มีระดับน้ำลดลง แนวโน้มระดับน้ำลดลงตลอดลำน้ำจากการระบายลงสู่ลำน้ำมูล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์