บุรีรัมย์ มอบรางวัลการประกวดแข่งขันงาน เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ ประจำปี 2560

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบรางวัลการประกวดแข่งขันงาน “เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์” ประจำปี 2560 ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ขาหมูภายในงานกว่า 500,000 บาท

วันนี้(7 ส.ค) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับองค์กรและบุคคลที่ชนะการประกวดแข่งขันงาน “เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์” ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

โดยนางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานถึงการจัดงาน”เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์” ในครั้งนี้ว่า เป็นการจัดงานขึ้นครั้งแรก และมีเป้าหมายให้เป็นการจัดงานประจำปี ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสต่อไป

การจัดครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ “ขาหมูบุรีรัมย์” เป็นที่รู้จัก รับรู้ ในวงกว้างที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำหรับประชาชนทั่วไป ผ่านสื่อกระแสหลัก และสื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทุกอำเภอ ร่วมออกร้านจำหน่าย เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เกินจากเป้าหมายที่กำหนด มีจำนวนประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 2,300 คน โดยมียอดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ขาหมู มีมูลค่า 507,700 บาท

สำหรับรางวัลการประกวด การแข่งขัน ต่าง ๆ ประกอบด้วย รางวัลการประกวดขาหมูรสชาติยอดเยี่ยม จำนวน 8 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ร้านดวงสมพงษ์ อ.นาโพธิ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ร้านเมยล์ อ.ลำปลายมาศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ร้านใบหยก อ.เมืองบุรีรัมย์

รางวัลการประกอดชิงแชมป์กินขาหมูบุรีรัมย์ ประเภทชาย จำนวน 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ คือ นายกิตติกานต์ ดาวเรือง ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง

รางวัลการประกวดชิงแชมป์กินขาหมูบุรีรัมย์ ประเภทหญิง จำนวน 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวจุฑารัตน์ แซ่ตั้น อ.นางรอง

รางวัลการประกวดประกอบอาหาร Fushion Food ขาหมูบุรีรัมย์ จำนวน 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ คือ เพลา เพลิน บูติก รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์

รางวัลการประกวด Miss Healty Buriram 2017 จำนวน 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวอินทิรา นิเวศสวรรค์

และมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดงาน “เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์” ประจำปี 2560 จำนวน 6 บริษัท ในโอกาสนี้ องค์กรภาคเอกชน ยังได้ร่วมมอบเงินและน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์