ชมรมคนทำดีเพื่อพ่อบุรีรัมย์ร่วมกับ อบต.ผู้นำชุมชนชาวบ้านปลูกดาวเรืองกัลปพฤกษ์และยางนา 13,300 ต้นถวายในหลวง ร.9-ราชินี

ชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินบุรีรัมย์  ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวง  อบต.เมืองแฝก  ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และนักเรียนกว่า 1,000 คน ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรือง  ต้นกัลปพฤกษ์ ยางนาตลอดสองฝั่งถนนยาวกว่า 3 กม. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบท , แขวงทางหลวง , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก , ผู้นำชุมชน , ชาวบ้าน 17 หมู่บ้าน  คณะครู และนักเรียนในพื้นที่ ต.เมืองแฝก  อ.ลำปลายมาศ กว่า 1,000 คน พร้อมใจกันปลูกดอกดาวเรืองจำนวน 10,000 ต้น  และต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลอีก 300 ต้น ทั้งสองฝั่งถนนสายลำปลายมาศ – คูเมือง ตั้งแต่สามแยกบ้านตูบช้างถึงทางโค้งบ้านสระทอง ระยะทางยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นยางนาอีกจำนวน 3,000 ต้น ในบริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติด้านหลัง อบต.เมืองแฝก   ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังกล่าวด้วย

นายโสภณ   ซารัมย์   ประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินจ.บุรีรัมย์   กล่าวว่า   ที่ทางชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  ชาวบ้าน  ครู และนักเรียน ปลูกต้นยางนา  กัลปพฤกษ์  และดอกดาวเรืองในครั้งนี้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยเฉพาะดอกดาวเรืองที่ปลูกในวันนี้ ก็เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9   นอกจากนั้นยังต้องการให้ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่สวยงามร่มรื่นและปลอดภัยอีกด้วย

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์