ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ(ช่องสายตะกู) แก้ปัญหาการให้บริการขนส่งด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย คสช. แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งวินรถ จยย.ยังช่วยสอดส่องการลักลอบและกระทำสิ่งผิดกฏหมายในการผ่านเข้าออกด่านชายแดนไทยกัมพูชา รองรับการเปิดเป็นด่านถาวร

            (ส.ค.60) สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลจันทบเพชร และอำเภอบ้านกรวด ทหาร ตำรวจ จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ(ช่องสายตะกู) โดยมีนายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ที่ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  มีพนักงานขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 85คน เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการขนส่งด้วยรถสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดระเบียบรถสาธารณะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์สาธารณะ(มอเตอร์ไซด์รับจ้าง) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของ คสช.ในเรื่องการจัดระเบียบการให้บริการขนส่งด้วยรถสาธารณะ และเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์สาธารณะ อันเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการให้การบริการที่ดีและปลอดภัย

            นอกจากนี้ วินจักรยานยนต์รับจ้างช่องสายตะกู ยังจะช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องในเรื่องของการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมาย หรือการกระทำผิดในการผ่านเข้าออกด่านช่องสายตะกู ชายแดนไทยกัมพูชา ให้กับเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย ทั้งนี้วินจักรยานยนต์รับจ้างช่องสายตะกู จำนวน 85 ราย ได้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะครบถ้วนแล้ว รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทำเสื้อกั๊กตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว และได้ทำพิธีมอบเสื้อกั๊กสำหรับวินช่องสายตะกูสวมใส่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

             นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นการเริ่มต้นในการป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานขับรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ให้บริการที่ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปิดด่านพรมแดนช่องสายตะกูเป็นด่านถาวรในอนาคตอันใกล้นี้

                                                                                                 ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์ , สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์