ประกาศกรมการจัดหางาน การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION

ที่มาข้อมูล : สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์