รายงานผลพิจารณา

การยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร

(ข้อเสนอแนะตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน)

ของคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ

ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อ่านต่อคลิ๊ก…ลิ้ง