เกษตรบุรีรัมย์เร่งสำรวจช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าวพืชไร่จมน้ำเสียหายกว่า 181,000 ไร่

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เร่งออกสำรวจพื้นที่นาข้าว พืชไร่ และพืชสวน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหาย เพื่อพิจารณาชดเชยช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 20 อำเภอ พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 181,000 ไร่

( 11 ส.ค.60) นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า ได้ออกมาระบุว่า จากข้อมูลรายงานพบว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 มีพื้นที่ที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนกระหน่ำ 14 อำเภอ และในช่วงเดือนกรกฎคม ที่ผ่านมาก็ได้รับอิทธิพลจากพายุ “เซินกา” มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 6 อำเภอ

รวมขณะนี้มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจำนวน 20 อำเภอ 116 ตำบล 945 หมู่บ้าน 21,405 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกรได้รับความเสียหายกว่า 181,000ไร่

ในจำนวนนี้แยกเป็นนาข้าว 170,182 ไร่ อ้อย 11,229 ไร่ และพืชสวน 41 ไร่ ซึ่งขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง เพื่อให้ความช่วยเหลือชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์

โดยตามหลักเกณฑ์เกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายจะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 1,113 บาท , พืชไร่ๆ ละ 1,148 บาท และพืชสวนจะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 1,690 บาท

เกษตรจังหวัด ยังกล่าวอีกว่า นอกจากทางภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหาย ระเบียบหลักเกณฑ์โดยการจ่ายเงินชดเชยแล้ว

ก็ยังจะให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์พืชอายุสั้นไว้แจกจ่ายให้เกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหาย เพื่อนำไปปลูกหลังน้ำลด ทดแทนนาข้าว พืชไร่ หรือพืชสวนที่จมน้ำเสียหาย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยอีกด้วย


สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์