ขอบคุณบทความท่องเที่ยวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ทริปนี้จะพาเที่ยวศูนย์หัตกรรมพื้นบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกอบอาชีพ หรือบางท่านอาจจะมาพักผ่อนหย่อนใจ หาที่เที่ยวที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน เราแนะนำที่นี่เลย ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ หรือ หมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์ อำเภอพุทไธสงและอำเภอห้วยราช  นั่นเอง

ที่แรกที่จะแนะนำ นั่นคืออำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนาโพธิ์นั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก และปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมมานาน โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีมีการประกอบอาชีพทอผ้าไหมทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ โดยนำออกไปจำหน่ายในต่างจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งเข้าประกวด ในระดับจังหวัดและระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย และทำให้ผ้าไหมนาโพธิ์เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และมีชื่อเสียงมากในด้านการทอผ้าไหมหรือผ้าซิ่นตีนแดงที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเอง

ที่ตั้ง : 9 หมู่ 13 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230

สถานที่ตอมาคือหมู่บ้านทอผ้าไหมที่อำเภอพุทไธสง อำเภอพุทไธสง ส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหมมานานสืบทอดต่อกันมาหลายรุ่น โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะมีการทอผ้าไหมขายเพื่อเป็นรายได้เสริม ซึ่งทำแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย ทำให้ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน

ที่ตั้ง : หมู่ 14 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

และยังได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จำกัด ขึ้น โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (บุรีรัมย์) โดยมีการแบ่งงานกันทำ อย่างชัดเจนตามความชอบและความถนัดของสมาชิกแต่ละคน โดยจะมีทั้งฝ่ายเลี้ยงไหมใบอ่อน เลี้ยงไหมใบแก่ ทอ มัด ย้อม การตลาด และบัญชี ส่วนผลิตภัณฑ์นั้น สามารถทำได้ทุกรูปแบบ ไมว่าจะเป็น เส้นไหม  ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าซิ่นตีนแดง  ผ้ามัดหมี่เชิงแดง ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าพันคอ นั่นเอง

หลังจากเที่ยวชมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมแล้วก่อนจะแวะหมู่บ้านท่องเที่ยวไหนอีกแห่งนั้น แวะรับประทานอาหารกลางวันกันก่อน กองทัพต้องเดินด้วยท้อง มื้อกลางวันอย่างนี้เราขอแนะนำร้าน สกุลไทย ตำป่า ปลาเผา พุทไธสง ร้านนี้อาหารอร่อยถูกปาก  ราคาประหยัดสุดคุ้ม ย่อมเยาอย่างสบายกระเป๋า

 ต่อมาแวะเที่ยวชมหมู่บ้านท่องเที่ยวอีกแห่งของบุรีรัมย์ ที่บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านสนวนนอ เป็นหมู่บ้านเล็กๆของจังหวัดบุรีรัมย์  มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ  เป็นพื้นที่ ที่มีป่าทึบเมื่อประมาณ 150 ปี มีต้นไม้ชื่อว่าต้นสนวน  มีนายดำ  เป็นชาวร้อยเอ็ดเข้ามาตั้งรกราก  ปัจจุบัน  บ้านสนวนนอก  หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสนวน  อำเภอห้วยราช  มีภาษาพื้นถิ่นเขมรดำรงชีวิตเรียบง่าย  มีความสามัคคีปรองดอง  ชอบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม  ได้สืบทอดกันมาแต่โบราณ

ม.2 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000

แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตผลิตไหมบ้านสนวนนอก  มีมัคคุเทศก์ของหมู่บ้านอำนวยความสะดวกนำนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตผลิตภัณฑ์ไหมตั้งแต่เริ่มแรก  อันได้แก่
– การปลุกหม่อน-เก็บใบหม่อน  ชมและเรียนรู้การปลูกหม่อน/ชำต้นหม่อน/เก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหม
  – การเลี้ยงไหม  สาวไหม  ชมและเรียนรู้การเลี้ยงไหม/ให้อาหารตัวไหม/สาวไหมจากตัวดักแด้
– การฟอก  ย้อม  มัดหมี่  ชมและเรียนรู้การฟอดกาวไหมออกจากเส้นไหม/การเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่/การย้อมสีธรรมชาติ/เรียนรู้การมัดหมี่  ฟอกย้อมสีเส้นไหม
 – การทอผ้าไหม  ชมและเรียนรู้การทอผ้าไหม
  – การแปรรูปและสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าไหม  ชมและเรียนรู้การแปรรูปผ้าไหม  การเขียนลาย  พิมพ์ลายต่างๆ  บนผืนผ้าไหมเป็นต้น
    และบ้านสนวนนอก ยังมีโฮมเสตย์สะอาดน่าอยู่ให้พักไม่น้อยกว่า 15  หลัง  ค่าที่พักรวมอาหารเช้าราคาย่อมเยาหรืออาจพักรีสอร์ทที่ทันสมัยในหมู่บ้านและในอำเภอรองรับได้ไม่น้อยกว่า  100  คน อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชน เช่น
– ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแต่โบราณได้แก่   ผ้าไหมหางกระรอก (กระนีว)  ผ้าสโร่ง  ผ้าขาวม้า  ผ้าไหมพ้นเรียบ
– ผ้าคลุมไหล่ยกดอกแก้ว  ดอกพิกุล  เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ
– ผ้าไหมแปรรูป  เช่น  เสื้อ  กระเป๋าอเนกประสงค์  กระเป๋าดินสอ  พวงกุลแจ  ตุ๊กตาผ้า  ฯ
– อาหารอร่อยประจำถิ่น  ได้แก่  ข้าวหลาม  ดักแด้  คั่วสมุนไพร  กระยาสาท
– เมนูเด็ด  ได้แก่  แกงกล้วย  บวดบุก  ส้มตำดักแด้  ขนมจีนน้ำยา และอีกหลายๆเมนู
  และบ้านสนวนยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ลานกลางหมู่บ้าน ชมการแสดงทางวัฒนธรรม  รำอัลเร  รำอีสานใต้  รำตรด  รำกันตรึม  ฯลฯ  พร้อมจิบชาใบหม่อน  รับประทานอาหารพื้นบ้านเมนูเด็ดที่ได้ไว้บริการอีกมายมาย

ผ้าไหมบุรีรัมย์งามเลิศล้ำ

โดย สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์
ขับร้องโดย อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ — อาจารย์สาขาวิชาดนตรี
เรียบเรียงโดย อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ — อาจารย์สาขาวิชาดนตรี
ทำนองโดย อ.เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ — อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

“สืบสานตำนานไหมบุรีรัมย์ ใต้ร่มพระบารมี” สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.บุรีรัมย์

 

ที่มาภาพ//ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาคลิป : Hug Buriram & Mana Saruppon