แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์เร่งซ่อมสร้างปรับปรุงถนนสุริยะวิถีแก้ปัญหารถติดและส่งเสริมท่องเที่ยว

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เร่งซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  ทางหลวงหมายเลข 3308 ถนนสุริยะวิถี อ.ละหานทราย  7 กม. หลังได้รับงบจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 ล้านบาท  คาดซ่อมสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหารถติด และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางอารยะธรรมขอม

(15 ส.ค.60)  นายวิทย์   วรวงค์   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้ออกมาระบุว่า ภายหลังแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจำนวน 25 ล้านบาท  ในโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล  เพื่อดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายทางหลวงหมายเลข 3308  “ถนนสุริยะวิถี” อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร    ขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 ที่จะถึงนี้   ซึ่งหากดำเนินการซ่อมสร้างถนนสุริยะวิถีดังกล่าวแล้วเสร็จ  จะเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ที่สำคัญยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยง   เพื่อบรรเทาปัญหารถติดได้ในอีกทางหนึ่งด้วย   เนื่องจากช่วงเทศกาลของทุกปีไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่  สงกรานต์  หรือเทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน  จะมีรถสัญจรผ่านทางหลวงหมายเลข 348 เป็นจำนวนมาก  อีกทั้งในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณช่องเขาตะโกก็จะทำให้การจราจรติดขัด   ดังนั้นก็จะสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางลัดทางเลี่ยงได้อย่างสะดวกปลอดภัย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท   ยังระบุอีกว่า   หากมีการซ่อมสร้างพัฒนาปรับปรุงถนนสายดังกล่าวแล้วเสร็จ   นอกจากจะใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหารถติดแล้ว   ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่งด้วย   เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น  เขื่อนลำนางรอง  อ่างเก็บน้ำลำจังหัน   และอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย

ที่มาข่าว : สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์