สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เผยรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำไตรมาสที่ 2/2560 (เดือนมิถุนายน 2560) มีรายละเอียดดังนี้

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์