ผู้ว่าบุรีรัมย์ฯ ส่งมอบ สะพานเชื่อมใจ บ้านหัวหนอง –กุดน้ำใส..เรารักกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา กระแสน้ำกัดเซราะถนนขาดยาวกว่า 30 เมตร

วันนี้(12 ส.ค.60) เวลา 14.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น

ร่วมแสดงความยินดี และส่งมอบสะพานแบรี่ข้ามห้วยลำพังชู ที่ใช้สัญจรเชื่อมต่อระหว่างบ้านหัวหนอง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กับบ้านน้ำอ้อม-บ้านกุดน้ำใส ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ระยะทางยาว 34 เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 2 จังหวัด ภายใต้ชื่อ

สะพานเชื่อมใจ บ้านหัวหนอง –กุดน้ำใส..เรารักกัน

แต่เดิมได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา และมีมวลน้ำจำนวนมากไหลมาจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียงกัดเซาะถนนข้ามลำพังชูขาด ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้

ประชาชนได้รับความลำบากต้องต่อแพชักลากข้ามคลองไปมาระหว่างกัน ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้ ให้กลับไปใช้งานได้อย่างปกติจนกว่าจะมีการก่อสร้างสะพานขึ้นมาใหม่

โดยได้รับการสนับสนุนการติดตั้งสะพานจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น ท่ามกลางความดีใจของประชาชน ทั้ง 2 จังหวัดเป็นอย่างมาก

สำหรับสะพานถนนข้ามลำพังชูถูกตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง จากอิทธิพลของพายุเซินก้า ทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง และมีมวลน้ำจำนวนมากไหลจากพื้นที่ข้างเคียงกัดเซาะถนนข้ามคลองพังชูขาดระยะทางกว่า 30 เมตร

ซึ่งนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่ไปติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 2 จังหวัด ไปจนกว่าจะมีการซ่อมแซม หรือก่อสร้างถนนขึ้นใหม่

โดยมีเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันประกอบติดตั้ง ใช้เวลา10 วัน จนแล้วเสร็จ สามารถบรรเทาความเดือดร้อน ใช้สัญจรได้อย่างสะดวก