อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ เผยมีผู้อยู่ในการดูแลทั่วประเทศกว่า 4 แสนราย ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(23 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารระดับสูงกรมคุมประพฤติ หัวน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เปิดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งใหม่

ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน 2445 บุรีรัมย์-ประโคนชัย บนพื้นที่ 18 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ตัวอาคารจำนวน 9 ไร่ และพื้นที่ทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน 9 ไร่ สามารถรองรับภารกิจ และผู้คดีที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ มากกว่า 5,000 คดี ซึ่งแต่เดิมสำนักงานได้เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นที่ทำการ

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ผู้ที่อยู่ในการดูแลกรมคุมประพฤติ เป็นการลงโทษผู้กระทำผิดที่ไม่ต้องควบคุมตัว เช่นกลุ่มที่ 1 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือศาลเมตตาผู้กระทำผิดครั้งแรก เล็กน้อย รอลงอาญา แต่ต้องมีการคุมประพฤติเช่นการรายงานตัว บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำระยะเวลาที่กำหนด /กลุ่มที่ 2 คือผู้ที่ได้รับการพักลดการลงโทษจากเรือนจำให้ออกเร็วกว่าปกติ /กลุ่มที่3 คือผู้ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เช่น ผู้ที่เสพ ผู้ค้ารายย่อย ผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกายซึ่งก็จะมีกระบวนการบำบัดฟื้นฟูทั้งแบบควบคุมตัว และไม่ควบคุมตัว เมื่อรวมทั้ง 3 กลุ่มแล้วกรมคุมประพฤติทั่วทั้งประเทศดูแลคดีต่างๆ ประมาณปีละ 4 แสนราย ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดให้โทษ ตาม พรบ.ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และในอนาคตโทษของยาเสพติดกำลังได้รับการแก้ไขในประมวลยาเสพติด หากกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อไร แนวทางการส่งต่อภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ไปสู่กระทรวงสาธารณสุขโดยเปลี่ยนสมมุติฐาน ผู้เสพ เป็นผู้ป่วย ต้องมีการบำบัดรักษาแก่ฟื้นฟูโดยกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนั้นแล้ว กรมคุมประพฤติยังมีนโยบาย สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ หวังดึงผู้เสพ ผู้ที่หลงผิดกลับจากวังวนเดิม ให้มีอาชีพ มีรายได้ แต่ก็มีปัญหาบางส่วนเช่น ผู้กระทำความผิดไม่อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูสอนป้อนให้ก็ไม่เอา รักความสบาย อีกประการหนึ่ง คือสังคมยังไม่ให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เท่าที่ควร ซึ่งทางกรมฯ ก็ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์