บุรีรัมย์ได้รับงบกว่า 140 ล้านขยายลานจอดและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารรองรับยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติ

บุรีรัมย์ได้รับงบจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กว่า 140 ล้าน ขยายลานจอดอากาศยานและต่อเติมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับเครื่องบินได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 12 เที่ยวบินต่อวัน และให้บริการผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อรองรับการยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติ

(22 ส.ค.60) หลังจากหลายภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาให้จังหวัดบุรีรัมย์ มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นแบบพุ่งทะยาน

โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวเชิงกีฬา อารยะธรรมขอม วิถีชุมชน จนทำให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ล่าสุดจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กว่า 140 ล้านบาท

เพื่อดำเนินการขยายลานจอดอากาศยาน จากเดิม 120 เมตรเป็น 180 เมตร ให้สามารถรองรับการจอดอากาศยานแบบ boeing 737-400 ขนาด 180 ที่นั่งให้เพิ่มมากขึ้นจาก 2 ลำเป็น 6 ลำ และเพิ่มทางขับขนาด 23 คูณ 240 เมตร อีก 1 เส้น

เพื่อเชื่อมระหว่างรันเวย์ และต่อเติมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ให้มีขนาดกว้างขวางรองรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรองรับการยกระดับเป็นสนามบินศุลกากร หรือสนามบินนานาชาติ ซึ่งขณะนี้รอการพิจารณาเห็นชอบจาก ครม.

นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันลานจอดอากาศยานและอาคารที่พักผู้โดยสารคับแคบไม่เพียงพอ ต่อการรองรับปริมาณอากาศยานและผู้โดยสารที่มากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันมีสายการบินจำนวน 2 สายการบิน บริการเส้นทางบินดอนเมือง – บุรีรัมย์ไปกลับทุกวันๆ ละ 6 เที่ยว ซึ่งสถิติของผู้โดยสารในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2559 ที่มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 2 แสนคน

อีกทั้งท่าอากาศยานบุรีรัมย์ยังให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เที่ยวบินส่วนบุคคล เที่ยวบินฝึกบิน เที่ยวบินราชการทหาร ตำรวจ เที่ยวบินเกษตรฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ขอใช้พื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษในเขตอีสานตอนล่าง และเที่ยวบินพิเศษ

จึงทำให้มีพื้นที่ลานจอดอากาศยานจำนวนทางขับ และพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่พักผู้โดยสารมีไม่เพียงพอต่อปริมาณการจราจรของอากาศยานและปริมาณของผู้โดยสารผู้ใช้บริการท่าอากาศยานที่เพิ่มขึ้น แต่หากมีการขยายลานจอด และอาคารที่พักผู้โดยสาร จะสามารถรองรับอากาศยานได้ถึง 12 เที่ยวบินต่อวัน

สุรชัย พิรักษา สวท. บุรีรัมย์

*ภาพประกอบจาก freepik ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเนื้อข่าวแต่อย่างใด