มว.มหาดไทย นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น.วันนี้ (24 ส.ค.60) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ

นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลตำรวจตรี ธารา ปุณศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลอากาศเอก ชาญวิทย์ พลิกานนท์ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ อาคารวิมานสันติภาพ(Peace Palace) โดยมีการหารือถึงความร่วมมือ การกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ

ในวันพรุ่งนี้ (25 ส.ค.60) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จะร่วมเป็นประธานการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับกัมพูชา และผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดชายแดนของกัมพูชาร่วมหารือ ในด้านต่างๆ 15 ด้านสำคัญ อาทิ การคมนาคมขนส่ง ด้านแรงงาน การส่งกระแสไฟฟ้าข้ามพรมแดน ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ การท่องเที่ยว

รวมทั้งจะมีพิธีลงนาม บันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร ระหว่างจังหวัดอุดรมีชัยกับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดกัมปงธม ด้วย

พูดถึง อาคารวิมานสันติภาพ (Peace Palace) ของกัมพูชา อ่านชื่อแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจ เรามาส่องดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย