รองนายกรัฐมนตรี เปิดการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง “เจ้าบ้านที่ดี” ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้สามารถต้อนรับที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รับการแข่งขัน Moto GP

(24 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

เปิดโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว เจ้าบ้านที่ดี ที่โรงแรมอัลวาเรซ โฮเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อบูรณาการเครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ รวมกว่า 400 คน

ให้มีศักยภาพการให้บริการที่น่าประทับใจ มีทักษะการให้บริการ การสื่อสาร การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในโอกาสที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Moto Gp 2018-2020 โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับ

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในโอกาสที่จังหวัดบุรีรัมย์กำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโนโลก

มีการถ่ายทอดสดแพร่ภาพไปทั่วโลกมีผู้ชม ประมาณ 600 – 800 ล้านคน และคาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่น้อยกว่า 2 แสนคน ซึ่งจะส่งผลทำให้มีเงินสะพัด ทั้งที่ด้านพัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ใน จ.บุรีรัมย์ จังหวัดใกล้เคียง

รวมถึงกระจายไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในประเทศไทย ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการงานท่องเที่ยวทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูปให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สมดุล และยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว

และเป็นกลไกซึ่งสร้างรายได้หลักที่สำคัญของประเทศ ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประเทศไทยนับว่าโชคดีที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสูงแต่ที่โชคดีกว่านั้นคือ

เรามีคนไทยที่เป็นเจ้าบ้านที่มีอัธยาศัย มีน้ำใจไมตรี มีรอยยิ้มให้การต้อนรับที่ดี นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เกิดการบอกต่อ และกลับมาเที่ยวซ้ำ ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โมโตจีพีกับโอกาสทางธุรกิจของคนบุรีรัมย์ คาด500ล้านสะพัดแน่ เตรียมรับมือหรือยัง?

บุรีรัมย์กับโมโตจีพีที่ไทย หลัง ครม.ไฟเขียวงานบิดระดับโลก จ่อทุ่ม 100 ล้านต่อปี

บุรีรัมย์จ่อพัฒนากำลังคนกว่า 9,000 คน ในระยะ 5 ปี รับท่องเที่ยว บริการและภาคเกษตรปลอดภัย

แฟนมอเตอร์สปอร์ตเฮลั่น !!! ไทยได้สิทธิ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน MotoGP เริ่มฤดูกาล 2018 – 2020

บุรีรัมย์ 6 องค์กรเอกชนจ่อจัดระเบียบโรงแรมป้องกันเอาเปรียบลูกค้ารองรับเมืองท่องเที่ยว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์