รองนายกรัฐมนตรี มั่นใจจังหวัดบุรีรัมย์มีความพร้อมสูง สำหรับจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ Moto GP คาดมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน

(24 ส.ค. 60) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารระดับสูง ติดตามความก้าวหน้า และความพร้อมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในโอกาสที่ จังหวัดบุรีรัมย์กำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Moto GP 2018 -2020

เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 4.0 ให้เป็นมหานครแห่งความสุข สอดรับกับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก

จากนั้นเวลา 13.00 น. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ซึ่งเป็นสนามที่ใช้สำหรับจัดการแข่งขันเพื่อรับฟังแนวทาง ความก้าวหน้า ความพร้อมของสถานที่ บุคลากร ระบบต่างๆที่เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขัน

พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆที่ภาคเอกชนต้องการความช่วยเหลือ เช่น การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การปรับปรุงสนามบิน ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ระบบขนส่งมวลชน การแพทย์ และอื่นๆที่ให้การจัดการแข่งขันสมบูรณ์แบบ และประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมการให้มีความพร้อมอย่างจริงจัง และขอบคุณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเชอร์กิต ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาล และพบว่ามีความพร้อมที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Moto GP

สิ่งที่จะได้ผลตอบกลับหลายเท่าทวีคูณ ห่วงโซ่ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ กระจายรายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไปสู่ชุมชน ตลอดทั้งชื่อเสียงของประเทศจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก เพราะมีคนเฝ้าดูผ่านการถ่ายทอดสดไม่ต่ำกว่า 600-800 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเร็วเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ กระจายตัวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน

และยังมีการจัดงานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน มั่นใจว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และทุกจังหวัดในภาคอีสานจะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเกิดการบอกต่อ และกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในที่สุด

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์