เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 จากเฟซบุ๊กคุณ สุเทพ พันธุระ กล่าวถึงจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และมีผู้คนมาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน แสดงความคิดเห็นขอให้มีมาตรการดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นที่อาจสร้างปัญหาและก่อความรำคาญจากการแข่งรถบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยว

ที่มา : Face Book //สุเทพ พันธุระ