ลงโฆษณากับเราบน Facebook

ให้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

Personal/
Business Starter

THB 3,500 /โพสต์

ราคาบริการเสริม

 • ไม่การันตี Reactions
 • สร้าง Content : 3,000 บาท
 • สร้าง Content ออกนอกสถานที่ : 7,000 บาท/4 ชม.
 • ค่าธรรมเนียม Boost Post : 30%
 • Re-Live : 1,500 บาท
 • เพิ่ม Advertiser ในเพจ : 2,000 บาท
 • ปักหมุดโพสต์ 1 สัปดาห์ : 1,500 บาท
 • โพสต์บน Instagram : 1,500 บาท
สุดคุ้ม!!!

Local Business/
Medium Size Business

THB 5,500 /โพสต์

ราคาบริการเสริม

 • ฟรี การันตี 1,000 Reactions
 • สร้าง Content : 2,000 บาท
 • สร้าง Content ออกนอกสถานที่ : 6,000 บาท/4 ชม.
 • ค่าธรรมเนียม Boost Post : 25%
 • Re-Live : 1,000 บาท
 • เพิ่ม Advertiser ในเพจ : 1,000 บาท
 • ปักหมุดโพสต์ 1 สัปดาห์ : 1,000 บาท
 • โพสต์บน Instagram : 1,000 บาท
พรีเมี่ยม

Company/Enterprise/
Agency

THB 8,500 /โพสต์

ราคาบริการเสริม

 • ฟรี การันตี 2,000 Reactions
 • ฟรี สร้าง Content
 • สร้าง Content ออกนอกสถานที่ : 5,000 บาท/4 ชม.
 • ค่าธรรมเนียม Boost Post : 20%
 • ฟรี Re-Live (ถ้ามี)
 • ฟรี เพิ่ม Advertiser ในเพจ
 • ปักหมุดโพสต์ 1 สัปดาห์ : 500 บาท
 • โพสต์บน Instagram : 500 บาท

หมายเหตุ
1. หากเลือกแพ็กเกจเสริม สร้าง Content ผู้รับบริการจะต้องส่งรายละเอียดในการสร้าง Content เข้ามายังทางเรา เช่น ไฟล์รูปภาพ ข้อความ เงื่อนไข โปรโมชั่น วิดีโอ ฯลฯ
2. ราคาค่าบริการออกนอกสถานที่ข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากนี้ ทางผู้รับบริการต้องเป็นคนดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าว
3. บริการ Re-Live จำกัดให้สามารถทำได้เฉพาะโพสต์ที่เป็น วิดีโอ
4. ทางเราไม่มีนโยบายรับโฆษณาการพนัน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายอื่นๆ
5. ราคาค่าธรรมเนียม Boost Post ข้างต้น หมายถึงราคาที่คิดแยกจาก Budget สำหรับ Boost Post หากมีการคิดภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายในใบเสนอราคาเดียวกัน ทางเพจจำเป็นต้องคิดรวมค่าบริการของทางเพจ และค่า Boost Post ที่ต้องจ่ายจริงให้กับ Facebook ดังนั้นผู้รับบริการต้องยอมรับเงื่อนไขที่ Budget ดังกล่าวจะถูกหัก % จากภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับการจ่ายจริงจาก Budget ทั้งหมด และสงวนสิทธิส่วนลดพิเศษค่าธรรมเนียมบูสต์โพสต์สำหรับลูกค้า Loyalty
6. ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาก่อนการลงโฆษณา ซึ่งสามารถแจ้งหลักฐานเข้ามาได้ที่ buriramworld@gmail.com หรือ Facebook Page Inbox : m.me/buriramworld