เว็บไซต์ช่อง 7 สีรายงานสถานการณ์นำ้ในปัจจุบันของจังหวัดบุรีรัมย์ระบุ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก แหล่งน้ำดิบหลักที่ผลิตประปาป้อนอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แห้งวิกฤตในรอบ 40 ปี โครงการชลประทานบุรีรัมย์เร่งผันน้ำที่อื่นมาเพิ่มปริมาณน้ำดิบ เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอ ติดตามในรายงานคุณสิกิตตรี เกิดมงคล นี่คือสภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก แหล่งน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาของตัวเมืองบุรีรัมย์ จากภาพจะเห็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำ 6,800 ไร่ ซึ่งขณะนี้ไม่มีน้ำ โดยแห้งขอดเป็นบริเวณกว้าง จนเห็นดินก้นอ่างโผล่ ถือเป็นวิกฤตภัยแล้งในรอบ 40 ปี ทำให้ปริมาณน้ำเหลือเพียง 20,000 กว่าลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มีชาวบ้านบางส่วนที่ทำอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ นำมาปล่อยกินหญ้าที่ขึ้นในอ่าง ซึ่งภาพเหล่านี้จะไม่เห็นบ่อยมากนัก เพราะทุกปีไม่สามารถนำสัตว์มาปล่อยเลี้ยงได้ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำยังคงมีน้ำ ไม่แห้งขอดเหมือนปีนี้ นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ มั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอข้างเคียง ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้...
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรรายใหม่ ที่จะเข้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นี้ วันนี้(13 พ.ค. 63) นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการช่วยเหลือ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บรรยากาศมีเกษตรกรเดินทางไปยื่นเอกสารปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่อย่างต่อเนื่อง นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ ปี 2552 และ ปรับปรุงมาถึงปัจจุบัน มียอดเกษตรกรสะสมทั้งหมด 247,068 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ได้แก่...
ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทย กระแสมาแรงทุกปี ราคาก็แรงแพงขึ้นทุกปี สำหรับทุเรียนผลไม้ที่ หลายคนคิดว่าพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ คงไม่น่าจะปลูกได้ แต่กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะทุเรียนต้นแรกที่นำเข้ามาปลูกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีอายุกว่า 25 ปีแล้ว และพันธุ์หมอนทองอย่างดีอีกด้วย สวนทุเรียนพ่อคำพันธ์ เกตุวัตร บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปะคำ อำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นดินภูเขาไฟ มีแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ และเริ่มมีชาวสวนสนใจ ปลูกเงาะ ทุเรียน มากขึ้นในพื้นที่อำเภอปะคำและคาดว่า อีก 2-3 ปี ทุเรียนปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพราะทุกปีผลผลิตทุเรียนที่นี่ มักจะหมดเร็ว เพราะมีพ่อค้ามาเหมายกสวน เพื่อไปจำหน่ายต่อ เพราะรสชาติที่อร่อย สวนทุเรียนพ่อคำ แห่งนี้ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆ ลูกดกมาก...
กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ กลุ่มผู้ผลิตข้าวสารคุณภาพ จ.บุรีรัมย์ ส่งมอบขายข้าวสารให้สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด จ.ตรัง วันนี้ (1 เมษายน 2563) นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางวิไล ยูฮันเซ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานและสังเกตุการณ์ในการรับส่งมอบข้าวสาร การซื้อขายข้าวสารของกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ กับสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการก่อสร้างโรงสีขนาด 24 ตัน/วัน เพื่อนำข้าวเปลือกที่รับซื้อ จากสมาชิกมาสีแปรรูปเป็นข้าวสารหอมมะลิ 100% จำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์และผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ได้ทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้าวสารกับ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด...
รมว.อุตสาหกรรม มั่นใจราคาอ้อยสดจะอยู่ที่ 1,000 บาทต่อตันอ้อย พร้อมเสนอโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังจากให้ผู้บริหาร 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเข้าพบ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เนื่องจากราคาอ้อยตกต่ำ และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงาน นายสุริยะ กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ในอัตราอ้อยตันละ 750 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส และกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ...
ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 20 จังหวัด นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (16 ม.ค. 63) มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สุโขทัย พะเยา...
ภูธารากรีนปาร์ค อำเภอหนองกี่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จุดพักรถสะดวกสบาย ที่กิน ที่เที่ยว บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ริมถนนหมายเลข 24 และมีกำหนดเปิดเข้าชมเป็นทางการ 8 ธันวาคม 2562 พิกัด : ถนนโชคชัย-เดชอุดม เลยตัวอำเภอหนองกี่ไปทางแยกโชคชัย 4 กิโลเมตร ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ https://www.youtube.com/watch?v=5nqDybpsZls https://www.youtube.com/watch?v=rocETiFTnxk     Phutara Green Park
บุรีรัมย์ - น้ำมาแล้ว!! ส่องสถานการณ์น้ำอำเภอบ้านกรวด ขอบคุณภาพจาก Sairung Dipprakhon / ปัก ปักคำไทย
3 กันยายน 2562 นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอนาโพธิ์ เผยแพร่ผ่านบัญชีเฟสบุ๊คส่วนตัวระบุความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำในปัจจุบันหลังพายุโพดุลพัดถล่มตอนบนของบุรีรัมย์เมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา สถาการณ์​น้ำในพื้นที่​อำเภอนาโพธิ์​ มีมวลน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ติดต่อห้วยลำพังชู​ บริเวณบางส่วนของตำบลบ้านดู่ ตำบลศรีสว่าง และตำบลดอนกอก​ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน โดยพื้นที่ดังกล่าว​ เป็นพื้นที่รับมวลน้ำที่ต่อเนื่องมาจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม​ ไหลไปลงแม่น้ำมูล       ภาพและข้อมูลจาก นายอำเภอนาโพธิ์ นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว  
  รถบรรทุก 6 ล้อ รถอีแต๋น แต่งสวยกว่าร้อยคัน แห่ร่วมงานประกวด ที่สนามแข่งรถระดับโลก วันนี้ (30 ส.ค.62) เวลา 17.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เปิดงาน “การประกวดแต่งรถบรรทุกหกล้อและรถอีแต๋น” (Truck E-Tan International Contest 2019) ที่ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอกิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว สนับสนุนการแข่งรถจักยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Moto GP โดยเน้นความเป็นวิถีชีวิต ความเป็นเอกลักษณ์ในวิถีอีสาน อีกทั้งยังให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2019 สนามที่...