รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำกับติดตามการดำเนินงาน ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ วันนี้ ( 25 พ.ค.63) นาย​ธ​ั​ช​กร​หัต​ถา​ธ​ยา​กู​ล​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​บุรีรัมย์​มอบหมาย​ นาย​อนุพงศ์​สุขสม​นิตย์​รอง​ผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​บุรีรัมย์​ลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ​ควบคุมโรคอำเภอลำปลายมาศ (ศปก.อ.ลำปลายมาศ)​ โดยตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อ (สติ๊กเกอร์)​ ทางหลวงหมายเลข 226 บริเวณ บ้าหนองกระทิง ต.หนองกระทิง จุดเชื่อมต่อเขตพื้นที่ระหว่างจังหวัด​บุรีรัมย์​และจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานที่พักสำหรับเข้ารับการกักกันตัว(Local Quarantine)​ ณ อบต.ผไทรินทร์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมมิตรวิทยา ต.ผไทรินทร์ ในการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุข​ในการเปิดภาคเรียน และ ลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อมอบชุดอุปโภคบริโภค จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​เขต 3 และ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)​ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์​แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำกับติดตามการดำเนินงาน ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอกระสัง และอำเภอห้วยราช หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 2 พร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานตามแนวทางBURIRAM HEALTHY MODEL วันนี้(22 พ.ค. 63) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตาม รับฟังสภาพปัญหา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอกระสัง และอำเภอห้วยราช ร่วมกับนายอำเภอ ส่วนราชการทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โดยตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงเข้มงวดและดำเนินการภายใต้มาตรการต่างๆ ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์...
รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำถุงยังชีพที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน ไปมอบให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีคุณตาวัย 70 สู้ชีวิตขี่จักรยานยนต์รถส่งอาหารเดินทางไปรับด้วย วันนี้ (22 พ.ค. 63) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่นำสิ่งของ ถุงยังชีพที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนไปมอบให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับความยากลำบาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด19 ในพื้นที่อำเภอกระสัง และอำเภอห้วยราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดทั้งนำไปมอบให้ผู้ที่พักอยู่ในสถานที่กักกันตัวที่ทางราชการจัดไว้เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 และนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไปเติมที่ตู้ปันสุขตามจุดต่าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้หยิบไปกิน ไปใช้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค ในโอกาสนี้ นายชัย วิเลิศ อายุ 70 ปี ชาว ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เคยประกอบอาชีพปั่นสามล้อ และขัยรถจักรยานยนต์รับจ้าง หันมายึดอาชีพขี่รถจักรยานยนต์...
บุรีรัมย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำทีมจัดโครงการ "Army Delivery" ส่งเครื่องอุปโภค บริโภคฟรีถึงบ้าน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยโควิด -19 วันนี้ 20 พ.ค.63 ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) นำทีมเดินทางส่งมอบหัวใจเล็กๆ แทนความห่วงใยประชาชน จัดโครงการ "Army Delivery" ส่งเครื่องอุปโภค บริโภคฟรีถึงบ้าน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และให้กำลังใจประชาชนในผู้ประสบภัยโควิด-19 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยจัดรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ออกประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด – 19 และแจกจ่ายนมกล่อง UHT...
เชิญชวนร่วมปลูกป่า -สถานีเพาะชำกล้าไม้จะเริ่มแจกจ่ายกล้าไม้ตั้งแต่ 29 มิ.ย.2563เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น. (ชนิดไม้ที่จะแจกฟรี พะยูง สัก ยางนา ประดู่ป่า มะค่าโมง พยอม แดง มะฮอกกานี ไผ่ แคนา กระถินลูกผสม สะเดา หว้า ตะเคียนทอง) -โดยจะเปิดแจกบัตรคิวรับกล้าไม้ สำหรับประชาชนในพื้นที่บุรีรัมย์ 8-12 มิ.ย.2563 -ประชาชนผู้สนใจทั่วไปรับบัตรคิว15-19 มิ.ย.2563 เอกสารที่ต้องเตรียมวันรับบัตรคิว 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่จะนำกล้าไม้ไปปลูกโดยสามารถรับกล้าไม้ได้สูงสุดไม่เกิน 400 ต้น/คน ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ อ.คูเมือง และศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์   ปล.บัตรคิวทั้งหมด 1,000 คิวแยกเป็น5สีตามวันซึ่งจะต้องมารับตามสีวันในบัตรคิว ได้ถึง 31ก.ค.2563หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะรับกล้าไม้และสถานีฯจะลงกล้าไม้คงเหลือในระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจลงทะเบียนรับต่อไป   สนใจรับกล้าไม้ฟรี / ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลิก สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
สวนทุเรียนพ่อคำพันธ์ เกตุวัตร บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (สามารถติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082 1488869 ข้อมูลจากเพจ สวนเงาะ ทุเรียน บุรีรัมย์) ลุงคำพัน หรือ พ่อคำพัน เกตวัตร ผู้เฒ่าวัย 84 ปีได้นำทุเรียนมาปลูกเป็นรายแรกๆในชุมชน และมีคติธรรมว่า เอาธรรมมะนำการกระทำ ถือเป็นบุคคลต้นแบบที่ริเริ่มคิดค้นการปลูกผลไม้จากภาคตะวันออกของประเทศในบุรีรัมย์ บ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ สวนทุเรียนลุงคำพันธุ์จะเปิดสวนให้ลูกค้าผู้สนใจได้จับจองในปกติคือช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี และอาจมีรอบอื่นๆ ก่อนหน้านี้ วันนี้ Facebook สวนเงาะ ทุเรียน ลุงคำพันธุ์ Buriram ได้เปิดเผยข้อมูลการเปิดสวนของ สวนเงาะ ทุเรียน ลุงคำพันธุ์ ว่าจะทำการเปิดในช่วงเดือนมิถุนายน เช่นเดียวกับปีก่อนๆที่ผ่านมา...
ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ แถลงข่าวเปิด "ศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร" (Fast track COVID - 19 testing) เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ที่จะเข้าพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้ (13 พฤษภาคม 2563) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และนายวิทิต ฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าวเปิด "ศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร" (Fast track COVID - 19 testing) เพื่อบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ที่จะเข้าพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์...
พมจ.บุรีรัมย์ มอบนมผงให้กับครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ วันนี้ (14 พ.ค. 63) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอนาโพธิ์ นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มอบนมผงสำหรับเด็กและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก ให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ จำนวน 10 ครอบครัว ที่ห้องประชุมอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 1-3 ปี ซึ่งบิดา-มารดา ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีอาชีพและรายได้ทำให้ไม่สามารถซื้อนมผงและของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้ขออนุมัติเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดซื้อนมผงสำหรับเด็ก 1-3 ปี โดยมอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัว นำไปมอบให้...
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภคความห่วงใยจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปมอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ (05 พ.ค.63) พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ปล่อยแถวตำรวจสายตรวจชุดปฏิบัติการ ตำรวจ ฮัก ทู โฮม Buriram Police Hug To Home เพื่อพี่น้อง...ที่ประสบความเดือดร้อนจาก COVID – 19 นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวกล่อง สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ด้วยความห่วงใยจาก พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ...
ผู้ว่าราชการการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล เปิดเผยสถิติของคนบุรีรัมย์ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบของโควิด 19 เราไม่ทิ้งกัน นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการการจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์เกือบ 300 คน ลงพื้นที่ เร่งเก็บข้อมูล ประชาชนที่ยื่น ทบทวนสิทธิ์การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านเว็บไชต์ “เราไม่ทิ้งกัน” เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เร่งลงพื้นเก็บข้อมูล ผู้ที่ประสงค์ให้ทบทวนสิทธิ์การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านเว็บไชต์ เราไม่ทิ้งกัน วันนี้ (24 เม.ย. 63) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล...