ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้บริการพร้อมปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด19 หลังรัฐบาล ผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 2 (20 พ.ค. 63) ที่ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ มีประชาชนเดินทางไปเลือกซื้อสิ้นค้า และบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางห้างฯได้ เปิดให้บริการตามปกติ หลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 2 โดยกำหนดให้ห้างสรรสินค้า ศูนย์การค้าเปิดได้ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. แต่ยังคงงดให้บริการบางประเภท โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ซึ่งภายหลังที่ห้างฯได้กลับมาเปิดอีกครั้ง ก็มีผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร ต่างๆ ปรับปรุงร้านค้าให้เป็นไปตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 นายวรวรรธน์ แสนบุญ ผู้จัดการห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า...
การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง ภายหลังมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มเปิดให้บริการ 18 พฤษภาคมนี้ ++การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศพร้อมเปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น หลังมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางให้กับประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางขบวนรถโดยสารพิเศษ สามารถจองล่วงก่อนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป++ ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคลสถานที่และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณะสุข ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล...
เตรียมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก 8.33 ล้านราย ใกล้ครบกำหนดวันขึ้นทะเบียนแล้วนะครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสงค์ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 รายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป จำนวน 8.33 ล้านราย ผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราว 1.67 ล้านราย ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 เพื่อรับเงินเยียวยาภายในเดือน...
รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ติดตามการดำเนินงาน ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ตามแนวทางBURIRAM HEALTHY MODEL ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันนี้ (14 พ.ค. 63) นาย​ธ​ั​ช​กร​ หัต​ถา​ธ​ยา​กู​ล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​บุรีรัมย์​ มอบหมาย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตาม รับฟังสภาพปัญหา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมกับนายอำเภอ ส่วนราชการทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ...
เว็บไซต์กรมท่าอากาศยานเผยแพร่ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นอาคารผู้โดยสารขาออกหลังที่ 2 (Terminal 2) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ณ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จังหวัดบุรีรัมย์ (ครม.สัญจร) มีข้อเสนอให้ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ขนาด 2 ชั้น และขยายทางวิ่งจาก 2,100 เมตรเป็น 3,000 เมตร เพื่อให้รองรับอีเวนต์ขนาดใหญ่ที่จะมีเครื่องบินขนาดใหญ่หรือเครื่องจัมโบ้มาลงได้ ในปี 2563...
บุรีรัมย์ คงมาตรการเข้ม ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL และยังคงมาตรการงดจำหน่าย จ่าย แจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันนี้(12 พ.ค. 63) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ ร่วมกับนายอำเภอ ส่วนราชการทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ โรงพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โดยตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงเข้มงวดและดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด และยังคงมาตรการงดจำหน่าย จ่าย...
ออมสินสาขาบุรีรัมย์ มอบแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ ให้จังหวัดบุรีรัมย์ นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19 วันนี้ (12 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ จากธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ โดยมีนางอุษณีย์ กสินธุ์มานะวาท ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตบุรีรัมย์ เป็นผู้แทนในการมอบแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด เพื่อนำไปช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์จะนำแอลกอฮอล์สเปรย์ที่ได้รับจากธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงออกตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
เชิญชวนร่วมปลูกป่า -สถานีเพาะชำกล้าไม้จะเริ่มแจกจ่ายกล้าไม้ตั้งแต่ 29 มิ.ย.2563เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น. (ชนิดไม้ที่จะแจกฟรี พยูง สัก ยางนา ประดู่ป่า มะค่าโมง พยอม แดง มะฮอกกานี ไผ่ แคนา กระถินลูกผสม สะเดา หว้า ตะเคียนทอง) -โดยจะเปิดแจกบัตรคิวรับกล้าไม้ สำหรับประชาชนในพื้นที่บุรีรัมย์ 8-12 มิ.ย.2563 -ประชาชนผู้สนใจทั่วไปรับบัตรคิว15-19 มิ.ย.2563 เอกสารที่ต้องเตรียมวันรับบัตรคิว 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่จะนำกล้าไม้ไปปลูกโดยสามารถรับกล้าไม้ได้สูงสุดไม่เกิน 400 ต้น/คน ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ อ.คูเมือง และศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ ปล.บัตรคิวทั้งหมด 1,000 คิวแยกเป็น5สีตามวันซึ่งจะต้องมารับตามสีวันในบัตรคิว ได้ถึง 31ก.ค.2563หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะรับกล้าไม้และสถานีฯจะลงกล้าไม้คงเหลือในระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจลงทะเบียนรับต่อไป  
ประชาชาติธุรกิจ  - กรมการกงสุล เร่งพัฒนา-ขั้นตอนทำหนังสือเดินทางให้น่าเชื่อถือเข้าถึงง่ายขึ้น เล็งจ่อสแกนม่านตาลงพาสปอร์ต ขยายอายุเป็น 10 ปี พร้อมเพิ่มจุดบริการไปทั่วประเทศ หนุนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวง่ายขึ้น  นายพีรพล พีรานนท์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) หัวหน้าฝ่ายไปรษณีย์กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการกงสุลไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาหนังสือเดินทาง (passport) และขั้นตอนการบริการทำหนังสือเดินทางให้กับประชาชนให้หนังสือเดินทางไทยเป็นหนังสือเดินทางที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงง่ายมากขึ้น โดยในระยะเวลาอันใกล้ที่จะถึงนี้ กรมการกงสุลจะมีการบรรจุข้อมูลการสแกนม่านตาลงในหนังสือเดินทางร่วมด้วย เพื่อการยืนยันตัวตนที่ง่ายขึ้น และปลอมแปลงได้ยากมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถเลือกอายุของหนังสือเดินทางระหว่าง 5 ปีกับ 10 ปีได้ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีเวลาในการต่อหนังสือเดินทางในค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2,000 บาท ตั้งแต่ช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไป นายพีรพลกล่าวด้วยว่า และเพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำหนังสือเดินทางง่ายมากยิ่งขึ้น ในปีหน้ากรมการกงสุลมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนจุดบริการทำหนังสือเดินทาง โดยจะเปิดจุดบริการครบวงจรในจุดที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายในกรุงเทพฯอีกอย่างน้อย 1 แห่ง และในต่างจังหวัดจะขยายเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ หนองคาย...
เปิดตำนานปล่องภูเขาไฟบุรีรัมย์กว่า 2 ล้านปี สุจิตต์ วงษ์เทศ เล่าขานผ่านมติชนออนไลน์   2 ล้านปีมาแล้ว ในเขตบุรีรัมย์มีภูเขาไฟหลายลูก ทางการบอกว่าขึ้นไปท่องเที่ยวได้ (สรุปจาก ภูมิศาสตร์และภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์ โดย จุมพล วิเชียรศิลป์ พิมพ์ในหนังสือประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ไม่ลงปีที่พิมพ์) หน้า 2-17) เฉพาะ 2 ลูกแรก มีดังนี้ ภูเขาไฟกระโดง อยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร มีอายุน้อยประมาณ 0.9-0.3 ล้านปี ลักษณะซากปล่องปะทุเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก มีน้ำขังกลายเป็นทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟสวยงามที่สุดในประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 283 เมตร ปัจจุบันหลังจากทุ่มงบกว่า 8 ล้าน บูรณะปรับปรุงปากปล่องภูเขาไฟกระโดง ทั้งขยายทางเท้า ทำน้ำพุ ...