บุรีรัมย์ - มาแล้วกำหนดการวันเกณฑ์ทหารใหม่จังหวัดบุรีรัมย์ครบทั้ง 23 อำเภอ กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติ ทั้งผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ และคนผ่อนผัน ให้นำหมายเรียก (แบบ สด.35 ) ฉบับเดิมฯ ไปแก้ไขวันและสถานที่่ตรวจเลือก ได้ตั้งแต่ ‬วันที่ ‪26 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ หน่วยสัสดีอำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ นาโพธิ์   พุทไธสง   คูเมือง   แคนดง   สตึก   บ้านด่าน ชำนิ   ปะคำ   โนนสุวรรณ   หนองกี่   หนองหงส์   นางรอง   เฉลิมพระเกียรติ   โนนดินแดง   ละหานทราย   บ้านกรวด   ประโคนชัย   พลับพลาชัย   ห้วยราช   ลำปลายมาศ   กระสัง อำเภอเมือง สอบถามเพิ่มเติมที่ Messenger เพจ สำนักงาน สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการป้องกัน ยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวานนี้ (28 พ.ค. 2563) ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า จังหวัดบุรีรัมย์ และ พิจารณาการขอรับการสนับสนุน เงินงบประมาณ ซึ่งที่ประชุม นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งผลการดำเนินการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งประกาศ ของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ต่อจากนั้น นายแพทย์พิเชษฐ์ พืชขุนทด...
จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการป้องกัน ยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวานนี้ (28 พ.ค. 2563) ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า จังหวัดบุรีรัมย์ และ พิจารณาการขอรับการสนับสนุน เงินงบประมาณ ซึ่งที่ประชุม นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งผลการดำเนินการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งประกาศ ของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ต่อจากนั้น นายแพทย์พิเชษฐ์ พืชขุนทด...
รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำกับติดตามการดำเนินงาน ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ วันนี้ ( 25 พ.ค.63) นาย​ธ​ั​ช​กร​หัต​ถา​ธ​ยา​กู​ล​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​บุรีรัมย์​มอบหมาย​ นาย​อนุพงศ์​สุขสม​นิตย์​รอง​ผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​บุรีรัมย์​ลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ​ควบคุมโรคอำเภอลำปลายมาศ (ศปก.อ.ลำปลายมาศ)​ โดยตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อ (สติ๊กเกอร์)​ ทางหลวงหมายเลข 226 บริเวณ บ้าหนองกระทิง ต.หนองกระทิง จุดเชื่อมต่อเขตพื้นที่ระหว่างจังหวัด​บุรีรัมย์​และจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานที่พักสำหรับเข้ารับการกักกันตัว(Local Quarantine)​ ณ อบต.ผไทรินทร์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมมิตรวิทยา ต.ผไทรินทร์ ในการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุข​ในการเปิดภาคเรียน และ ลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อมอบชุดอุปโภคบริโภค จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​เขต 3 และ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)​ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์​แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำกับติดตามการดำเนินงาน ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอกระสัง และอำเภอห้วยราช หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 2 พร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานตามแนวทางBURIRAM HEALTHY MODEL วันนี้(22 พ.ค. 63) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตาม รับฟังสภาพปัญหา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอกระสัง และอำเภอห้วยราช ร่วมกับนายอำเภอ ส่วนราชการทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โดยตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงเข้มงวดและดำเนินการภายใต้มาตรการต่างๆ ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์...
ภาพนี้มันทัช!!! ภาพที่จะทำให้คุณเห็นว่า หน้าที่ที่ทหารทำได้ดีคือการดูแลและปกป้องประชาชน วันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม มทบ 26 บุรีรัมย์ พร้อมรถจักรยานยนต์ "ARMY Delivery" นำอาหาร จำนวน 20 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 20 ขวด แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านสง่างาม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และ พื้นที่ชุมชนบ้านหนองมะเขือ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ Facebook เพจ มทบ. 26 บุรีรัมย์ระบุว่า แม้จะเป็นการหยิบยื่นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่สิ่งที่ได้รับ คือการสร้างกำลังใจ รอยยิ้มและการแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะประชาชนทุกคนคือคนสำคัญ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.   15. 16.       Source : https://www.facebook.com/26MilitaryCircleTH/
ออมสินสาขาบุรีรัมย์ มอบแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ ให้จังหวัดบุรีรัมย์ นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19 วันนี้ (12 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ จากธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ โดยมีนางอุษณีย์ กสินธุ์มานะวาท ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตบุรีรัมย์ เป็นผู้แทนในการมอบแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ ขนาด 60 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด เพื่อนำไปช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์จะนำแอลกอฮอล์สเปรย์ที่ได้รับจากธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงออกตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภคความห่วงใยจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปมอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ (05 พ.ค.63) พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ปล่อยแถวตำรวจสายตรวจชุดปฏิบัติการ ตำรวจ ฮัก ทู โฮม Buriram Police Hug To Home เพื่อพี่น้อง...ที่ประสบความเดือดร้อนจาก COVID – 19 นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวกล่อง สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ด้วยความห่วงใยจาก พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ...
ประชาชาติธุรกิจ  - กรมการกงสุล เร่งพัฒนา-ขั้นตอนทำหนังสือเดินทางให้น่าเชื่อถือเข้าถึงง่ายขึ้น เล็งจ่อสแกนม่านตาลงพาสปอร์ต ขยายอายุเป็น 10 ปี พร้อมเพิ่มจุดบริการไปทั่วประเทศ หนุนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวง่ายขึ้น  นายพีรพล พีรานนท์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) หัวหน้าฝ่ายไปรษณีย์กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการกงสุลไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาหนังสือเดินทาง (passport) และขั้นตอนการบริการทำหนังสือเดินทางให้กับประชาชนให้หนังสือเดินทางไทยเป็นหนังสือเดินทางที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงง่ายมากขึ้น โดยในระยะเวลาอันใกล้ที่จะถึงนี้ กรมการกงสุลจะมีการบรรจุข้อมูลการสแกนม่านตาลงในหนังสือเดินทางร่วมด้วย เพื่อการยืนยันตัวตนที่ง่ายขึ้น และปลอมแปลงได้ยากมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถเลือกอายุของหนังสือเดินทางระหว่าง 5 ปีกับ 10 ปีได้ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีเวลาในการต่อหนังสือเดินทางในค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2,000 บาท ตั้งแต่ช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไป นายพีรพลกล่าวด้วยว่า และเพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำหนังสือเดินทางง่ายมากยิ่งขึ้น ในปีหน้ากรมการกงสุลมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนจุดบริการทำหนังสือเดินทาง โดยจะเปิดจุดบริการครบวงจรในจุดที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายในกรุงเทพฯอีกอย่างน้อย 1 แห่ง และในต่างจังหวัดจะขยายเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ หนองคาย...
"พระพรหมเสนาบดี" เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา "นายวงศ์สกุล" อัยการสูงสุด พร้อมทั้งนักการเมือง นักธุรกิจ ประชาชนจำนวนมาก ไปร่วมไว้อาลัย "ชัย ชิดชอบ" เป็นคืนที่ 4 สำหรับยอดบริจาค เข้า รพ.บุรีรัมย์ เข้าสู่หลัก 10 ล้าน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 มกราคม 2563 ภายในบริเวณบ้านชิดชอบ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ สถานที่สำหรับจัดงานสวดพระอภิธรรม นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในคืนที่ 4 มีพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย และนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด...