หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า เกจิอาจารย์ กัน แต่แอดมินเชื่อว่ามีหลายคนที่ยังไม่ทราบถึงความหมายของคำๆ นี้ค่ะ คำว่า เกจิ แปลว่า บางพวกหรือบางกลุ่ม เมื่อนำมารวมกับคำว่าอาจารย์แล้ว จะมีความหมายว่า อาจารย์บางพวกหรืออาจารย์บางกลุ่ม ที่มีวิชาอาคมแก่กล้า มีความชำนาญ ศักดิ์สิทธิ์ น่าเลื่อมใสและศรัทธา ดังนั้นวันนี้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. ขอนำเสนอลายแทง 5 สุดยอดเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมาให้แฟนๆ ได้ตามไปกราบไหว้ขอพรกันค่ะ 1. หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์ หลวงปู่เหลือง ฉนุทาคโม หรือ พระราชปัญญาวิสารัท เป็นมหาเถราจารย์ชื่อดังทางอีสานอีกรูปหนึ่งที่ควรแก่การบูชา ปัจจุบันท่านอายุ 92 ปี...
เทพเจ้าแห่งความเมตตาแห่งผืนป่าเขากระโดง ดินแดนอีสานใต้ "หลวงปู่พวง ธัมมสาโร" ประธานสงฆ์ วัดเทพนรสิงห์ บ้านโคกตาสิงห์ ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งดินแดนถิ่นภูเขาไฟ อีกรูปหนึ่งที่คณะศิษยานุศิษย์ให้ความเลื่อมใสศรัทธายิ่ง ปัจจุบันอายุ 87 ปี เป็นพระเถระที่ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และมีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรไทยบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ให้กับชาวบ้านในชุมชน และมีความรู้ทางด้านวิชา อาคม ต่างๆ อัตโนประวัติ เกิดในสกุล เกริงรัมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2477 ที่บ้านโคกตาสิงห์ ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โยมบิดา-มารดา ชื่อนายมั่น และนางบุญ เกริงรัมย์ ครอบครัวประกอบอาชีพปักดำทำนาปลูกข้าวและรับจ้าง ในวัยเยาว์เป็นกำพร้าสูญเสียมารดา จบการศึกษาชั้น ป.4 ที่โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกสายเลือดไทยโคราช สามารถพูดได้หลายภาษา เช่น เขมร ลาว ส่วย ครั้นเริ่มย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น มีอุปนิสัยค่อนข้างนักเลง...
กฐินโจร ไม่ใช่กฐินผู้ร้าย อ่านว่า กะ-ถิน-โจน ประกอบด้วย กฐิน + โจร (๑) “กฐิน” บาลีอ่านว่า กะ-ถิ-นะ รากศัพท์มาจาก กฐฺ (ธาตุ = อยู่ลำบาก) + อิน ปัจจัย : กฐฺ + อิน = กฐิน แปลตามศัพท์ว่า “ภาวะที่อยู่ลำบาก” คำว่า “กฐิน” ในบาลี : 1) ถ้าเป็นคำนาม (นปุงสกลิงค์) แปลว่า “ไม้สะดึง” คือไม้แบบสำหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวร พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ แปลคำว่า “กฐิน” (คำนาม) ว่า - the cotton cloth which was...
วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) อยู่ที่ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย ความสูง ๖๐ เมตร มี ๔ ชั้น ชั้นที่ ๑ ใช้ประโยชน์เป็นศาลาอเนกประสงค์ ชั้นที่ ๒ เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ชั้นที่ ๓ เป็นอุโบสถ พิพิธภัณฑ์และที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ชั้นที่ ๔ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสมเด็จพระสังฆนายกฝ่ายสยามวงศ์ และพระอัครมหาบัณฑิต วิมละรัตนะ เจ้าอาวาสวัดศรีเวฬุวนาราม ประเทศศรีลังกา ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุและหน่อพระศรีมหาโพธิ์ แก่พระครูเขมคุณโสภณ (หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ) เมื่อปี ๒๕๔๗ ส่วนต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ปลูกไว้ด้านหลังพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ ภายในวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน เป็นสถานที่สงบร่มรื่น และมีนกยูงอาศัยอยู่จำนวนมาก...