หน้าแรก เกจิดังเมืองบุรีรัมย์

เกจิดังเมืองบุรีรัมย์

หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า เกจิอาจารย์ กัน แต่แอดมินเชื่อว่ามีหลายคนที่ยังไม่ทราบถึงความหมายของคำๆ นี้ค่ะ คำว่า เกจิ แปลว่า บางพวกหรือบางกลุ่ม เมื่อนำมารวมกับคำว่าอาจารย์แล้ว จะมีความหมายว่า อาจารย์บางพวกหรืออาจารย์บางกลุ่ม ที่มีวิชาอาคมแก่กล้า มีความชำนาญ ศักดิ์สิทธิ์ น่าเลื่อมใสและศรัทธา ดังนั้นวันนี้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. ขอนำเสนอลายแทง 5 สุดยอดเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมาให้แฟนๆ ได้ตามไปกราบไหว้ขอพรกันค่ะ 1. หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์ หลวงปู่เหลือง ฉนุทาคโม หรือ พระราชปัญญาวิสารัท เป็นมหาเถราจารย์ชื่อดังทางอีสานอีกรูปหนึ่งที่ควรแก่การบูชา ปัจจุบันท่านอายุ 92 ปี...
หุ่นพยนต์ปรากฏขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หลังจากสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพาน พระเจ้าอโศกมหาราชผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้สร้างมหาเจดีย์ไว้มากมายหลาย 100 แห่ง สิ้นเงินในท้องพระคลังจนหมด เป็นเหตุให้บรรพบุรุษของตนต้องหมดเนื้อหมดตัว จนเป็นเหตุทำให้ศาสนาพุทธต้องเสือมไปจากอินเดีย เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างพระมหาเจดีย์ไว้ทั่วชมภูทวีป ก็หาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ เพื่อให้เป็นที่เคารพของพุทธศานิกชน พระเจ้าอโศกมหาราชจึงต้องแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อนำไปประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ที่ทรงสร้างขึ้น พระโมคคันรีบุตรติสะเถระ นำพระเจ้าอโศกไปขุดหาพระบรมสารีริกธาตุ ณ ที่แห่งหนึ่งซึ่งสมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรน้อย พระอาจารย์ของพระโมคคันรีได้เคยพาเณรไปกราบไหว้ทุกปี และบอกใต้พื้นดินลงไปเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอบอวลไปด้วยกลิ่นเกสรดอกไม้ อีกทั้งตะเกียงจุดบูชาพระบรมสารีริกธาตุมากว่า 200 ปี ก็เพราะการอธิษฐานฤทธิ์ของพระมหากัสสปะเถรเจ้า ซึ่งนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้พร้อมทั้งอธิษฐานจิตปลุกเสกหุ่นพยนต์ให้เฝ้าสมบัติและเฝ้าพระบรมสารีริกธาตุไว้ อีกทั้งมีจารึกแผ่นทองคำ ทำนายไว้ว่าอีก 200 ปี ต่อมาในวันเวลานั้น ๆ พระเจ้าอโศกมหาราชจะทรงเคลื่อนย้ายพระบรมสารีริกธาตุและมหาสมบัติแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ใหญ่ใหญ่ก็ยังเข้าไปนำพระบรมสารีริกธาตุออกมาไม่ได้ เพราะมีหุ่นพยนต์เฝ้าไว้ และไม่มีใครทำลานได้ เป็นหุ่นพยนต์ที่พระมหากัสปะอธิฐานฤทธิ์สร้างขึ้นเพื่อให้เฝ้าสมบัติ และพระบรมสารีริกธาตุ ต้องร้อนถึงพระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์ เอาศรมายิงทำลายหุ่นพยนต์และเข้าไปเคลื่อนย้ายพระบรมสารีริกธาตุและมหาสมบัติออกมาจากพระมหาเจดีย์ที่จมอยู่ใต้พื้นดิน หุ่นพยนต์จึงมีการสร้างมาแต่สมัยพุทธกาล โดยพระมหากัสสปะเถระ พระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เป็นผู้อธิฐานจิตสร้างไว้ จึงเป็นเหตุให้มีการสร้างหุ่นพยนต์ต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยโลกกว่าหน้า...
ประวัติหลวงปู่สุข ธมฺมโชโต วัดโพธิ์ทรายทอง พระครูภาวนาภิมณฑ์ (หลวงปู่สุข ธมฺมโชโต) วัดโพธิ์ทรายทอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ชาติกำเนิด พระครูภาวนาภิมณฑ์ หรือหลวงปู่สุข ธมฺมโชโต เดิมชื่อ   สุข นามสกุล ยอดเยี่ยมแกร เป็นบุตรของ นายโฮ และนางแฮม ยอดเยี่ยมแกร อาชีพทำนา ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕    เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๒๑ แรม ๕ ค่ำ ปีเถาะ เกิดที่บ้านละหานทราย  หมู่ที่ ๒ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีพี่น้องร่วมสายโลหิตจำนวน   ๖ คน หลวงปู่สุขเป็นคน ที่...