ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปก SMEs ไทย” ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์