วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024

FacebookPages

พุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

พุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูปเดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงตามบันไดนาค 297 ขั้น เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว วันนี้ (11 ต.ค. 65) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูป ที่เดินลงมาจากยอดภูเขาไฟกระโดง ตามบันไดนาคราช จำนวน 297 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนที่รอใส่บาตรอยู่บริเวณลานเชิงบันไดนาคราช ด้านหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 โดยขบวนนำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ และมีผู้ที่แต่งตัวเป็นพระอินทร์ พรหม เทวดา และพระสงฆ์ ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและน่าศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่ง สำหรับบรรยากาศทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดง เป็นการเปรียบเสมือนภาพในพุทธกาล ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา เทศนาโปรดพุทธมารดาจนบรรลุอริยมรรคอริยผล เมื่อขบวนลงมาถึงเชิงบันไดนาคราช พุทธศาสนิกชนต่างตั้งจิตอธิฐานใส่บาตรด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวทิพย์ ที่ผ่านพิธีการกวนข้าวทิพย์ในวันออกพรรษา เต็มลานหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดงยาวไปถึงถนนด้านหน้า ประชาชนที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะปีนี้ ส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุกันอย่างเนืองแน่น ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือ ในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา (3เดือน) ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ ทั้ง 3 ได้แก่ บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก้ว ซึ่งสักกเทวราช (พระอินทร์) ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ที่ประตูเมืองสังกัดนครใกล้เมืองพาราณสี บรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอรับตักบาตรภัตตาหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการณ์ในวัน แรม1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ เรียก “วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือโลกทั้ง 3 คือ สวรรค์ มนุษย์ และ บาดาล (นรก) ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณี กวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเวโทฯ เนื่องในวันออกพรรษา เป็ – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณี กวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเวโทฯ เนื่องในวันออกพรรษา เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ พระสงฆ์เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงเพื่อรับบิณฑบาต วันนี้ 10 ต.ค.65 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเสม็ด ตลอดทั้งประชาชนจำนวนมาก ร่วมกันสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565 ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันออกพรรษาเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมายาวนาน เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีสำคัญในพุทธประวัติ ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วม พิธีอย่างเนืองแน่น โดยมีประชาชน ห้างร้านต่าง ตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธา ออกร้านเลี้ยงอาหารเป็นจำนวนมาก โดยได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นได้ทำพิธีกวนข้าวทิพย์ โดยหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ด อ.เมือง ต่างนุ่งขาวห่มขาวมาเป็นผู้กวนข้าวทิพย์ รวม 10 กระทะ ซึ่งมีส่วนประกอบจากข้าวตอก นมสด น้ำตาลปี๊บมงคล เครื่องปรุงกวนข้าวทิพย์ปลุกเสก น้ำผึ้ง และส่วนผสมอื่นๆ รวม 108 ชนิด ใช้วิธีการกวน หรือเคี่ยวด้วยไฟ เป็นเวลา 1 วันเต็ม เมื่อเคี่ยวจนเสร็จแล้วนั้น จะได้นำไปทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา และแบ่งปันให้ประชาชนนำไปรับประทาน ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องจากเชื่อกันว่า ประเพณีกวนข้าวทิพย์จัดขึ้นปีละครั้งในวันออกพรรษเท่านั้น และส่วนประกอบล้วนมาจากสิ่งของที่เป็นมงคล อีกทั้งยังชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกวนข้าวทิพย์จะได้ตั้งใจอธิษฐานจิตให้บริสุทธิ์ เผาผลาญกิเลส และความไม่ดีทั้งหลายให้หมด เกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นอานิสงส์ก่อให้เกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง ส่วนในวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ต.ค.65 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป โดยพระสงฆ์เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงทางบันไดนาค 297 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนบริเวณลานด้านล่าง จำลองตามเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า "วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลก #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld

บุรีรัมย์ – เทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จัดเครื่องอุปโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

บุรีรัมย์ - เทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จัดเครื่องอุปโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากน้ำมูลเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน วันนี้( 10 ต.ค. 65) นางบรรจง อินทะหอม นายกเทศมนตรีตำบลสะแก พร้อมด้วยสมาชิกเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากมวลน้ำในลำแม่น้ำมูลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวม 9 หมู่บ้าน จำนวน 360 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 10,900 ไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับพื้นที่ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ 13 หมู่บ้าน ขณะนี้ได้ถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วจำนวน 13 หมู่บ้าน ซึ่งมีบ้านพลับ หมู่ที่ 3 ได้รับผลกระทบมากที่สุด น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงประมาณ 1 เมตร ถนนถูกน้ำท่วมไม่สามารถสัญจรได้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ขนย้ายสัตว์เลี้ยง ออกจากพื้นที่น้ำท่วม โดยเฉพาะวัว-ควายของประชาน นำไปเลี้ยงในพื้นที่ของหมู่ที่ 9 บ้านยางตาสาด ซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในขณะนี้ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld

บุรีรัมย์จับแก๊งค้ายาบ้ายึดร่วมแสนเม็ดปืน 2 กระบอก ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง บูร – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

บุรีรัมย์จับแก๊งค้ายาบ้ายึดร่วมแสนเม็ดปืน 2 กระบอก ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง บูรณาการกำลังขยายผล ทลายแก๊งค้ายาเสพติด ได้ผู้ต้องหา 2 ราย รวม 7 คน อายุระหว่าง 18-28 ปี ยึดของกลางยาบ้า 8หมื่นกว่าเม็ด ปืน 2 กระบอก กับกระสุนปืนบรรจุพร้อมในรังเพลิง เมื่อวันที่ 10 ต.ค.65 ที่หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ [ย่อหน่านี้เรียกรวมๆว่า จนท.ชุดปฏิบัติการ] พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.หิรัณยสุทธิ์ อินทร์ใย ผกก.สภ.หนองหงส์ พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ เติมสุข ผกก.สภ.ละหานทราย พ.ต.ท.วิชาญ กระจ่างโพธิ์ รอง ผกก.ฯหัวหน้า ชป.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ และ พ.ต.ต.รัตนาธิเบศ แผ้วไพบูลย์ ผบ.ร้อย ตชด.216 แถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ตามยุทธการ “พิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้” ซึ่งเป็นผลการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่าง [ย่อหน่านี้เรียกรวมๆว่า จนท.ชุดปฏิบัติการ] ตำรวจ ชป.ปส.ภ.จวบุรีรัมย์ ,สืบสวน สภ.หนองหงส์ ,สืบสวน สภ.ละหานทราย ,ชปส.ร้อย ตชด.215 ,ชปส.ร้อย ตชด.216 ,หน่วยปราบปรามยาเสพติด ขกท.ศปก.ทบ.(นฝด.22, ขกท.กกล.สุรนารี), เจ้าหน้าที่ทหาร สขว.กอ.กรมน. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด จำนวน 2 ราย ผู้ต้องหา 7 คน ของกลางยาบ้า 86,400 เม็ด อาวุธปืน 2 กระบอก และเครื่องกระสุนปืนจำนวน 12 นัด โดยรายแรกจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายชาว จ.นครราชสีมา 1 คน อายุ 37 ปี ได้ในพื้นที่ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมของกลางยาบ้า 26 เม็ด กับอาวุธปืน 1 กระบอก และเครื่องกระสุนปืน 10 นัด จากนั้นขยายผลจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 6 คน มีอายุระหว่าง 18-28 ปี พร้อมยาบ้าที่พกอยู่กับตัว และอาวุธปืน 1 กระบอก กับเครื่องกระสุนปืนอีก 2 นัด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง ที่ผู้ต้องหาทั้งหมดร่วมกันนำไปฝังดินไว้จำนวน 41 มัด หรือจำนวน 82,000 เม็ด เพื่อรอนำไปวางจำหน่ายให้กับลูกค้าตามคำสั่ง ของนายมงคล หรือแตง ชาว อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊ง และได้ไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการจับกุมรวมของกลางยาบ้าที่ตรวจยึดได้ทั้งหมด 86,374 เม็ด ทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาส่วนใหญ่ ล้วนพบว่าเคยต้องโทษในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วแทบทั้งสิ้น #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld

อำเภอสตึกร่วมกับ สมาคม ชมรม ลงพื้นที่มอบ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ที่ได้ – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

อำเภอสตึกร่วมกับ สมาคม ชมรม ลงพื้นที่มอบ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม วันนี้( 10 ต.ค. 65) นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก พร้อมด้วย นายมงคล สุระสัจจะ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง และ อดีต ผวจ.บุรีรัมย์ กลุ่มออฟโร้ดบุรีรัมย์ นำเครื่องอุป โภค บริโภค และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากมวลน้ำในลำน้ำชีเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสระกุด บ้านโนนจำปา บ้านหนองหัวควาย ต.ชุมแสง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีนายก อบต.ชุมแสง กำนัน ผู้ใญ่บ้าน ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ อำเภอสตึกได้รับผลกระทบจากอิทธิพล "พายุโนรู" ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งอำเภอสตึก สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา และลำน้ำสายสำคัญ จำนวน 3 สาย ได้แก่ ลำตะโคง แม่น้ำมูล และลำชีน้อย ไหลมารวมกันในพื้นที่อำเภอสตึก ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ ป็นสาเหตุทำให้การระบายน้ำออกจากลำน้ำมูลล่าช้าเอ่อล้นตลิ่ง และท่วมขังในพื้นที่เป็นบริเวณ กว้าง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 โดยปัจจุบันอำเภอสตึก มีประชาชนได้รับผลกระทบ รวม 12 ตำบล 140 หมู่บ้าน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง 1,533 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย ประมาณ 29, 698ไร่ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์

เกิดน้ำท่วมถนนหลายสายในอำเภอนางรอง ลำปลายมาศ และอำเภอ ชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์เตือน – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

เกิดน้ำท่วมถนนหลายสายในอำเภอนางรอง ลำปลายมาศ และอำเภอ ชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์เตือนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความระมัดระวัง วันนี้ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอชำนิ ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ดังนี้ เกิดน้ำท่วมถนนหมายเลข 2073 เส้นทางนางรอง - ลำปลายมาศ ระดับน้ำลดลง ยังท่วมเป็นบางจุดตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านช่อผกา ตำบลช่อผกาอำเภอชำนิ ถึงทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านช่อผกา ระดับน้ำสูงประมาณ 15 ซม. ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร น้ำกัดเซาะพื้นผิวถนนเป็นหลุมหลายจุด รถยนต์ทุกชนิดสามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้ทำการวางป้าย/สัญญาณไฟแจ้งเตือน ตั้งกรวยบังคับทิศทางการสัญจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อย่างต่อเนื่อง และน้ำท่วมถนนสายเมืองยาง - กระเดื่อง บริเวณสะพานบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ ระดับน้ำลดลงน้ำยังท่วมสูงประมาณ 30 ซม.รถทุกชนิดผ่านได้สามารถผ่านได้ รถเล็กต้องระมัดระวังเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรง เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองยางได้ทำการวางป้าย/สัญญาณไฟแจ้งเตือน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางศึกษาเส้นทางก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากได้รับความเดือดร้อน โทร สายด่วน 1578 #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ – Uniqlo แบรนด์เสื้อผ้าสุดฮิตจากประเทศญี่ปุ่น เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดบุ – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

บุรีรัมย์ - Uniqlo แบรนด์เสื้อผ้าสุดฮิตจากประเทศญี่ปุ่น เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นการเปิดสาขาในจังหวัดที่ 5 สาขาที่ 6 ของภาคอีสาน ชาวบุรีรัมย์ที่เป็นแฟนของแบรนด์นี้สามารถพบกับช็อปยูนิโคล่ ได้แล้ววันนี้ที่ Robinson Buriram สำหรับ Uniqlo เป็นตราสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายของประเทศญี่ปุ่น นอกจากในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีสาขาในต่างประเทศอีกทั้งหมด 14 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2492 จากบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยามางูจิ โอโงริ โชจิ ได้เปิดร้านขายเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายที่มีชื่อว่า "เมนส์ช็อปโอเอส" (Men's Shop OS) ขึ้น ในเมืองอูเบะ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2527 เขาก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าโดยมีคอนเซ็ปต์ made for all หรือเสื้อผ้าลำลองที่ทำมาเพื่อทุกคน คุณภาพดี ใส่สบาย ราคาถูก มีให้เลือกหลายสี และไม่ตามเทรนด์แฟชั่น เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใน ฟุกุโรมาชิ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนากากุ จังหวัดฮิโรชิมะ ภายใต้ชื่อ "ยูนีคโคลธิงแวร์เฮาส์" (Unique Clothing Warehouse) ในช่วงแรกนั้น จากชื่อ "ยูนีคโคลธิง" ก็ได้ปลี่ยนชื่อเป็น "ยูนิโคล่" (uni-clo) อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2531 จากการบริหารงานระหว่างในสาขาที่ฮ่องกง พนักงานได้อ่านผิดจาก "ซี" (C) เป็น "คิว" (Q) ทำให้หลังจากนั้นจึงกลายเป็นชื่อใหม่ ซึ่งทาดาชิ ยานาอิ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ยูนิโคล่" (uniqlo) ในประเทศญี่ปุ่นด้วย หลังจากนั้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2534 ชื่อบริษัทได้ถูกเปลี่ยนจาก "โอโงริ โชจิ" (Ogori Shōji) เป็น "ฟาสต์รีเทลลิง"(Fast Retailing) และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 ก็มีร้านยูนิโคล่มากกว่า 100 สาขาในประเทศญี่ปุ่น ยูนิโคล่เปิดสาขาแรกในประเทศไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามลำดับ ต่อมาได้เปิดสาขาพัฒนาการ ซึ่งเป็นโรดไซด์สโตร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2561 ได้แต่งตั้ง ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์ เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์คนแรกของเมืองไทย ในปี 2563 รวมไปถึงการเปิดร้านยูนิโคล่ในแต่ละภาคทั่วประเทศ และในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา Uniqlo ได้เปิดสาขาบุรีรัมย์ นับเป็นการเปิดสาขาในจังหวัดที่ 5 สาขาที่ 6 ของภาคอีสาน ชาวบุรีรัมย์ที่เป็นแฟนของแบรนด์นี้สามารถพบกับช็อปยูนิโคล่ ได้แล้ววันนี้ที่ Robinson Buriram #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ – “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” โมโตจีพีแห่งศักยภาพของคนไทย จบ – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

บุรีรัมย์ - “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” โมโตจีพีแห่งศักยภาพของคนไทย จบลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับศึก โมโตจีพี รายการ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022 ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน หลังเว้นวรรคในปี 2020 และ 2021 จากการแพร่ระบาดของโควิด19 3 ปีแห่งการรอคอยสิ้นสุดลงด้วยความประทับใจของแฟนชาวไทย ที่สัมผัสความมันส์ระดับโลกอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศไปดูในสนามอื่น และแน่นอนว่าตลอดทั้ง 3 วัน เต็มไปด้วยเข้มข้น ลุ้นระลึก โมโตจีพี ปลุกให้ประเทศไทยฟื้นตัวขึ้นแทบจะทุกมิติ ทั้งในแง่ความนิยมของมอเตอร์สปอร์ตที่พุ่งขึ้นสูงอย่างมากในปี 2022 ผลจากความสำเร็จของนักบิดไทยอย่าง “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา เจ้าของชัยชนะและโพเดี้ยมประวัติศาสตร์ในรุ่น โมโตทู ซึ่งเรียกเสียงเชียร์กระหึ่มจนเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย แม้จะไม่สามารถคว้าชัยได้ก็ตาม เช่นเดียวกับ “เคเคซัง” เขมินท์ คูโบะ จาก ยามาฮ่า วีอาร์46 มาสเตอร์ แคมป์ ก็สร้างความสุขให้แฟนๆ ในโฮมเรซไม่แพ้กัน ในแง่เกมการแข่งขัน “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์” ถือเป็นอีกหนึ่งเรซ ที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกต้องจดจำ เพราะมีจุดเปลี่ยนมากมาย การคว้าชัยชนะสุดพลิกผันของ มิเกล โอลิเวียร่า นักบิดโปรตุกีส, การคัมแบ็กสู่ผลงานสุดร้อนแรงของ มาร์ค มาร์เกซ แชมป์โลก 8 สมัย การทำให้คะแนนสะสมลุ้นแชมป์โลกระหว่าง ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า และ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร กลับมาบี้กันอย่างสนุกอีกครั้ง โดยลดระยะห่างเหลือเพียง 2 แต้ม ก่อนชิงดำกันในช่วง 3 สนามสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจถือเป็นมิติที่สำคัญอย่างมากต่อประเทศ โดยจำนวนผู้ชมที่ทะลักเข้าสู่สนามถึง 178,463 คน จนอัดแน่นทุกสแตนด์ถือเป็นการพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงความตื่นตัวในวงการมอเตอร์สปอร์ต ผู้ชมทุกคนมีส่วนร่วมกับการแข่งขันอย่างสุดเหวี่ยง และที่สำคัญมันนำมาซึ่งเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า “จากการสำรวจเบื้องต้นของ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจของการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ โมโตจีพี 2022 รายการ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ตลอดระยะเวลา 3 วัน ของการแข่งขัน Moto GP (30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565) มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 178,463 คน และมีผู้รับชมการถ่ายทอดทั่วโลกมากกว่า 800 ล้านคน สร้างรายได้โดยรวมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอื่น ๆ ประมาณ 4,048 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 3,592 ล้านบาท และการลงทุนภาครัฐและเอกชน ประมาณ 456 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน เพิ่มขึ้น 3,800 ตำแหน่งงาน และภาครัฐได้รับรายได้ในรูปแบบภาษี ไม่น้อยกว่า 173 ล้านบาท โดยผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมงานชาวไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 14,429 บาทต่อคนต่อทริป และผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 23,720 บาทต่อคนต่อทริป ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า “ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมมั่นใจว่า คงจะไม่มีงานใดยิ่งใหญ่เท่ากับงาน โมโตจีพี รายการ โอาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022 อีเวนต์กีฬาระดับโลกที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้การดำเนินงานของ การกีฬาแห่งประเทศไทย” “หลังจากเผชิญภาวะโควิด 19 จนต้องเลื่อนงานออกไปหลายต่อหลายครั้ง ไทยได้เล็งเห็นถึงมูลค่าที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมา ตามนโยบาย “ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว” “ส่วนในแง่การพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยในรูปแบบกีฬาอาชีพ โดยในปีนี้ สมเกียรติ จันทรา ที่คว้าชัยชนะ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ คนแรกในประวัติศาสตร์ไทยได้สำเร็จ สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลให้กับเยาวชนนักบิดรุ่นใหม่ๆ ได้เห็นถึงโอกาสที่คนไทยก็สามารถทำได้ในเวทีระดับโลกเช่นกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเสริม ประเทศไทย มีสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โมโตจีพี ไปจนถึงปี 2026 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นประโยชน์ระยะยาวทั้งต่อเศรษฐกิจ และการเติบโตของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ล่าสุด ดอร์น่า สปอร์ต ประกาศตารางแข่งขัน โมโตจีพี 2023 ออกมาแล้ว ประเทศไทย ถูกบรรจุเป็นสนามที่ 18 ของฤดูกาล โดยจะดวลความเร็วระว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2023 โมโตจีพี ในประเทศไทยถูกขนานนามว่ามีความคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลังผ่านวิกฤติโควิด19 ซึ่งแสดงให้เป็นถึงศักยภาพของประเทศไทยอย่างมากในการเป็นเจ้าภาพ “อีเวนต์กีฬาระดับเมเจอร์ของโลก” จนกลายเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตโลกอย่างแท้จริง #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์

ปศุสัตว์อุบลฯ อพยพเคลื่อนย้ายควาย 80 ตัวไปยังจุดพักสัตว์ที่ปลอดภัย ปศุสัตว์จังห – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

ปศุสัตว์อุบลฯ อพยพเคลื่อนย้ายควาย 80 ตัวไปยังจุดพักสัตว์ที่ปลอดภัย ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ทหาร, ตำรวจ, ตชด 22, องค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกร อพยพเคลื่อนย้ายกระบือจำนวน 80 ตัวจากจุดที่มีน้ำท่วมขังบริเวณบ้านทัพไทย อ.เมือง ไปยังจุดพักสัตว์ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลสัตว์หลังจากที่อพยพไปที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายของสัตว์ให้ปลอดภัยต่อไป #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์ สวท. บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์

บุรีรัมย์ – พระอาทิตย์ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง รอบสุดท้ายของปีของปี สำหรับ – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

บุรีรัมย์ - พระอาทิตย์ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง รอบสุดท้ายของปีของปี สำหรับในเดือนตุลาคมนี้ เป็น "ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตก" อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมชมแสงสุดท้ายของวัน ท่ามกลางบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวที่ปราสาทพนมรุ้ง เทวลัยบนภูเขาในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไศวนิกายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เช็ควันที่กันให้ดี ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565 พระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตูเวลาประมาณ 17.55 น. อุทยานฯ เปิดให้เข้าชมปราสาทพนมรุ้งถึงเวลา 18.30 น. เป็นกรณีพิเศษใน 3 วันดังกล่าว แล้วพบกันที่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เหตุการณ์พระอาทิตย์ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หากมีฝนตก เมฆเยอะ หรือเมฆลงต่ำ จะไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ #บอกข่าวชาวบุรีรัมย์ #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld
- Advertisement -spot_img

Latest News

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก “ชนา” ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว – Ballthai.com

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก "ชนา" ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว - Ballthai.com บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. สโมสรอันดับ 1 ของไทย ที่การแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่การจากไปของ ศุภณัฏฐ์ ......
- Advertisement -spot_img