วันพุธ, พฤษภาคม 15, 2024

กรมทางหลวงทุ่มงบ 900 ล้านขยายทางหลวง 2208 ประโคนชัย-กระสัง

Must Read

- Advertisement -

กรมทางหลวง ทุ่ม 5.3 หมื่นล้าน ตัดถนน 73 สายทั่วไทย บูมการค้า-ท่องเที่ยวเชื่อมอีอีซี

- Advertisement -

กรมทางหลวงทุ่ม 5.3 หมื่นล้าน ปักหมุด 73 โครงข่ายใหม่ หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อีอีซี ไฮสปีด ซี.พี. ทางคู่ มอเตอร์เวย์เชื่อมโยงการเดินทาง ระบบโลจิสติกส์ ระหว่างภาคและระหว่างประเทศ แก้จุดตัดรถไฟ ทะลวงรถติดกรุงเทพฯ ปริมณฑล เมืองหลัก บูมเศรษฐกิจ การค้า ท่องเที่ยวทั่วไทย เริ่มสร้างปีนี้ เสร็จปี’66

- Advertisement -

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ปี 2564 กรมได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 125,946 ล้านบาท ในนี้มีถนนสายทางใหม่จะก่อสร้าง จำนวน 73 โครงการ รวม 1,016 กม. วงเงิน 53,405 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างปี 2564-2566 แยกเป็นปี 2564 จำนวน 10,681 ล้านบาท ปี 2565 จำนวน 21,362 ล้านบาท และปี 2566 จำนวน 21,362 ล้านบาท

- Advertisement -

หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียดโครงการประกอบด้วย 1.สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส กาญจนบุรี เชียงราย และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ รวม 27 กม. วงเงิน 4,200 ล้านบาท มีขยาย 4 ช่องจราจรถนน 4056 นราธิวาส-อ.สุไหงโก-ลก ตอนบ้านโคกตา-บ้านกือบงกาแม จ.นราธิวาส 11.5 กม. วงเงิน 520 ล้านบาท

ปรับปรุงจุดตัดถนน 323 กับถนน 367 แยกท่าล้อ จ.กาญจนบุรี วงเงิน 450 ล้านบาท, ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ 9.103 กม. วงเงิน 1,100 ล้านบาท, ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ 5.886 กม. วงเงิน 1,150 ล้านบาท และทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง วงเงิน 980 ล้านบาท

2.โครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภาคและเพิ่มประสิทธิภาพถนนสายหลัก จำนวน 2 โครงการ รวม 58 กม. วงเงิน 1,400 ล้านบาท มีถนนสาย 41 บ้านเขาบ่อ-บ้านท่าทอง จ.ชุมพร 42.5 กม. วงเงิน 720 ล้านบาท และถนนสาย 2 ช่วงอุดรธานี-อ.สระใคร จ.อุดรธานี 15.19 กม. วงเงิน 680 ล้านบาท

3.สร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ 5 โครงการ วงเงิน 1,300 ล้านบาท มีสะพานข้ามทางรถไฟ 2 ช่องจราจร ช่วงบ้านป่า-ท่าคร้อ จ.สระบุรี รับรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางจิระ วงเงิน 240 ล้านบาท, ทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา วงเงิน 290 ล้านบาท

สะพานข้ามทางรถไฟ 2 ช่องจราจร ช่วงศรีราชา-อ่างเก็บน้ำหนองค้อ จ.ชลบุรี รับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน วงเงิน 390 ล้านบาท, แก้จุดตัดทางรถไฟช่วงห้วยทราย-ปากพะยูน จ.พัทลุง วงเงิน 180 ล้านบาท และแก้จุดตัดรถไฟแยกถนนสาย 41 (สมอทอง)-ชายทะเล จ.สุราษฎร์ธานี วงเงิน 200 ล้านบาท

ทุ่ม 4.2 หมื่นล้านยกเครื่องถนน

4.ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 58 โครงการ รวม 834 กม. วงเงิน 42,555 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างถนน จำนวน 45 โครงการ รวม 752 กม. วงเงิน 33,955 ล้านบาท เช่น ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอนแยกถนนสาย 117-บรรจบสาย 225 จ.นครสวรรค์ 22 กม. วงเงิน 3,200 ล้านบาท

เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนถนนสาย 11 อ.อินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอนไดตาล-เขาทราย จ.นครสวรรค์-พิจิตร รวม 59.523 กม. วงเงิน 3,000 ล้านบาท, แก้ไขปัญหาจราจรถนนสาย 4 ช่วงบ้านตำหนัง-แยกโคนเคียน จ.พังงา 19 กม. วงเงิน 1,350 ล้านบาท

เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรถนน 205 ช่วง อ.เทพสถิต-อ.บำเหน็จณรงค์ ตอนบ้านช่องสำราญ-บ้านคำปิง จ.ชัยภูมิ 36.380 กม. วงเงิน 1,360 ล้านบาท และขยาย 4 ช่องจราจรถนน 1202 ช่วงพะเยา-บ้านสันต้นแหน จ.พะเยา 29.282 กม. วงเงิน 1,100 ล้านบาท, ขยาย 4 ช่องจราจรถนน 2208 ช่วง อ.ประโคนชัย-บ.ระกา 24 กม. วงเงิน 900 ล้านบาท เป็นต้น

ผุดทางต่างระดับ-สะพาน-อุโมงค์

กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 3,930 ล้านบาท ได้แก่ ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วงเงิน 600 ล้านบาท, ทางแยกต่างระดับจุดตัดถนน 290 กับถนน 304 จ.นครราชสีมา วงเงิน 1,580 ล้านบาท, สะพานลอยกลับรถบนถนนพหลโยธิน บริเวณบ้านขะแมบ ขาเข้า-ขาออก จ.พระนครศรีอยุธยา วงเงิน 300 ล้านบาท

ทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสาย 4 กับสาย 406 (แยกคูหา) จ.สงขลา วงเงิน 950 ล้านบาท, ปรับปรุงแยกท่ายาง จ.เพชรบุรี วงเงิน 100 ล้านบาท และทางแยกต่างระดับเชื่อมมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา กับถนนสาย 1120 จ.นครราชสีมา วงเงิน 400 ล้านบาท

แก้รถติด กทม.-เมืองหลัก

กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองหลัก 2 โครงการ ระยะทาง 14 กม. วงเงิน 1,620 ล้านบาท มีก่อสร้างทางคู่ขนานถนน 304 ทางคู่ขนาน 6 กม. กับสะพานกลับรถ ช่วงแยกบางบัวทอง-คลองเจ๊ก จ.นนทบุรี วงเงิน 920 ล้านบาท และขยายถนนสาย 3 ช่วงบ้านบางปูใหม่-บ้านบางปู จ.สมุทรปราการ 6.94 กม. วงเงิน 700 ล้านบาท

กิจกรรมขยาย 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ รวม 59 กม. วงเงิน 2,650 ล้านบาท มีถนน 225 ช่วงนครสวรรค์-ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว-อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 12.455 กม. วงเงิน 520 ล้านบาท, ช่วงนครสวรรค์-ชัยภูมิ ตอนบ้านศรีมงคล-อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 20.102 กม. วงเงิน 1,000 ล้านบาท และถนน 229 ช่วง อ.มัญจาคีรี-แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น 26.335 กม. วงเงิน 1,130 ล้านบาท

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 1 โครงการ เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนถนน 4085 ช่วงปากน้ำเทพา-บ้านบันนังดามา ตอนบ้านปลักบอ-บ้านทุ่งโหนด จ.สงขลา 9.5 กม. วงเงิน 400 ล้านบาท เชื่อมโยงสถานีรถไฟเทพา

เร่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

และ 5.ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 3 โครงการ รวม 97 กม. วงเงิน 3,950 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพัฒนาถนน 202 ช่วง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด-ยโสธร 26.177 กม. วงเงิน 1,110 ล้านบาท โครงการพัฒนาถนน 202 ช่วงบ้านน้ำลึก-บ้านหนองผือ จ.ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี 55.007 กม. วงเงิน 1,940 ล้านบาท

รองรับโครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 อุบลราชธานี-สาละวิน และโครงการพัฒนาถนน 1020 ช่วงเชียงราย-อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง-บ้านต้า จ.เชียงราย 16 กม. วงเงิน 900 ล้านบาท สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย, สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 และท่าเรือเชียงแสน

 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : ประชาชาติธุรกิจ

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก “ชนา” ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว – Ballthai.com

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก "ชนา" ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว - Ballthai.com บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. สโมสรอันดับ 1 ของไทย ที่การแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่การจากไปของ ศุภณัฏฐ์ ......
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -