23 มีนาคม 2563 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ยืนยันผู้ป่วย โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่ม 4 คน เดินทางกลับภูมิลำเนา เตรียมวางมาตรการคัดกรอง ป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น วอนประชาชนควรงดไปสถานที่แออัด   วันนี้(23 มี.ค. 63) ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และนายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ...
จ่อผลักดันลงทุนโรงงานผลิดหน้ากากอนามัยจำหน่ายที่บุรีรัมย์ ตามมาตรการปิดเมืองสู้โควิด 19 การแถลงข่าวโดย กรรมการร่วมภาคเอกชน 6 หน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมและสนับสนุนมาตรการ "ปิดเมืองบุรีรัมย์" ป้องกันการระบาดของโรค Covid 19 และเพื่อให้คนบุรีรัมย์และผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งประกอบไปด้วย 1. หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 2. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 4. ชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ 5. ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักจังหวัดบุรีรัมย์ 6. ชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์ 7.สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ . โดยได้เตรียมพร้อมเปิดตัว บุรีรัมย์มอลล์ แอพพลิเคชั่นจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของคนบุรีรัมย์เพื่อเยี่ยวยาผู้ประกอบการในจังหวัด ภายในเดือนเมษายนนี้ รวมถึงได้ร่วมผลักดันให้เกิดการลงทุนตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อจัดจำหน่ายในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย . สำหรับสิ่งที่ต้องทำโดยเร่งด่วนในขณะนี้การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยจากเชื้อโควิท-19 ทางกรรมการร่วมภาคเอกชนทั้ง 6 หน่วยงานร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และร้านค้าฯ หัวข้อ มาตรฐานการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโควิท-19 และมาตรฐานผู้สัมผัสอาหาร(Food Safety) ขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ...
16 มีนาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ตัดสินใจประกาศปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุขดังข่าวระบุ ด่วน!!! บุรีรัมย์ประกาศปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข ผู้ว่าแถลงแล้วมาตรการคุมโควิด 19 เฟซบุ๊กเพจลุงเนวินระบุ แถลงการณ์ชาวบุรีรัมย์ GU สู้ COVID ปิดเมือง เพื่อความปลอดภัย หยุดกิจกรรม เพื่อป้องกันการระบาด คนป่วย แยกรักษา เจ็บแต่จบ บ้าน GU ต้องปลอดภัย ใครไม่ทำ GU ทำ บุรีรัมย์ สู้!!!!! พร้อมเนื้อหาแถลงการณ์ที่ระบุถึงมาตรการปิดเมือง และการเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุขในจังหวัด โดยเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรอง ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกช่องทาง หยุดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค เตรียมพร้อมด้านการแพทย์โดยมีห้องแยกความดันลบ (Negative Presure) ในทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคมายังจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมืองดเดินทางไม่เดินทางช่วงสงกรานต์เพื่อหยุดโควิด19 BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้...
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาน 2563 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาน 2563 ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แก่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งระบบการดูแลระยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอัษฎาวุธ สาระสิทธิ์ หัวหน้างานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา เป็นผู้บรรยาย และตอบข้อซักถามในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนฯ สำหรับในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงกำหนดแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลได้แด่ การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคเช่น เบาหวาน...
เฟสบุ๊คแฟนเพจ BLACKPINK Thailand เผย ในวันนี้น้องลิซ่าได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 100,000 บาทด้วยค่ะ💖 น่ารักและแสนดีที่สุดเลย😭😭😭 ขอขอบคุณ gukoiiz สำหรับเรื่องราวน่ารักๆด้วยนะคะ🙏🏻💕 Source : https://www.facebook.com/BLACKPINKYGTH/posts/3032201886822065?__tn__=H-R  
โบนิต้า สปา (Bonita Spa) สปาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสปาระเบิดขึ้ไคลที่ดังที่สุดในประเทศไทย จากแรงบันดาลใจการสร้างธุรกิจของคุณโบเจ้าของธุรกิจ สิ้นสุดการรอคอย  โบนิต้าสปา เอ็กซ์เพิร์ต สาขาบุรีรัมย์ ภายใต้การบริหารงานโดยแพทย์หญิงณัชปภา อธิมังและ แพทย์จีนเมธีกานต์ อธิมัง เป็นกิจการสปาที่ได้รับมาตรฐานจาก สบส. วันนี้เปิดให้บริการที่บุรีรัมย์แล้ว BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. ขอแนะนำ สปาที่จะให้คุณหลงรัก ท่ามกลางบรรยากาศที่น่าหลงไหล และบริการที่เพียบพร้อม สปาระเบิดขี้ไคลของแท้ต้องที่โบนิต้าที่เดียวเท่านั้น โบนิต้า สปา ถือเป็นสปาที่ดาราและนางงามใช้บริการเยอะที่สุด ซึ่งบริการของที่นี่การันตีได้เลยว่าคุณจะขาวใส ปลอดภัยด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ ทำให้ช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพื่อผิวพรรณที่ผ่องใส  โดยใช้เวลาในการรับบริการ 2-3 ชม.(เป็นการพักผ่อน ผ่อนคลายร่างกายอย่างเต็มที่) โบนิต้า สปา บุรีรัมย์มีบริการต่างๆมากมาย เช่น -สปาระเบิดขี้ไคล -สปาAHA -สปาออร่า -สปาเจ้าสาว เป็นต้น ด้วยการอบซาวน่า...
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการ SMC. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดคลินิกพิเศษ เฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โดยมีนายสมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรง พยาบาลบุรีรัมย์เป็นประธานในครั้งนี้ ณ OPD ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มาภาพ//ข่าว : ปฏิคม รพ.บุรีรัมย์
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) RAM เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้น บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด จำนวน 2,751,655 หุ้น หรือ 32.37%  เป็นเงิน 110,066,200 บาท บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 90 เตียง ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่1 พ.ย. 2533 จนถึงปัจจุบัน รวม 27 ปี บริษัทฯ มีจุดประสงค์จะขยายธุรกิจการแพทย์ไปยังต่างจังหวัด...
จังหวัดบุรีรัมย์สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหนาวเย็นลงต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเช้า และค่ำ ส่งผลให้ ขรก. ประชาชน และเยาวชน หันมาเดิน-วิ่ง รอบคลองละลมโบราณคึกคัก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ (2 พ.ย.61) จังหวัดบุรีรัมย์สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเช้าจะมีเมฆหมอกปกคลุม ส่งผลให้ช่วงนี้อุณหภูมิลดต่ำลงอยู่ที่ 19-20 องศาเซลเซียส ทั้งข้าราชการ ประชาชน ผู้สูงอายุ และเยาวชน จึงได้พากันหันมาออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานที่บริเวณคลองละลมโบราณ ในเขตเทศบาลเมือบุรีรัมย์ เพื่อคลายความหนาวเย็น ทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ที่มักจะเจ็บป่วยกันมากในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น เพราะสภาพร่างกายจะอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำ โดยการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้สุขภาพจิตและอารมณ์ดีอีกด้วย นางจันทิมา โรจน์สุกิจ กล่าวว่า ปกติก็จะมาออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง รอบคลองละลมโบราณอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว เพราะเชื่อว่าการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงหนาวเย็นลง หากออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะสามารถป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจได้ หากหาเวลาว่ามาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ก็อยากให้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงเด็กนักเรียน เยาวชน ได้พากันมาออกกำลังกายกันให้มากๆ...
จำได้ไหม เคยได้กินรึเปล่า? ยาเขียวไทย ยาเขียวตราใบโพธิ์กับสรรพคุณจากสมุนไพร ยาเขียวเป็นตำรับยาไทย ตามองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน ที่มีการใช้กันมานานหลายทศวรรษ และเป็นตำรับที่ยังมีการผลิตขายทั่วไปตราบจนปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปในสมัยก่อนจะรู้จักวิธีการใช้ยาเขียวเป็นอย่างดี กล่าวคือ มักใช้ยาเขียวในเด็กที่เป็นไข้ออกผื่น เช่น หัด อีสุกอีใส เพื่อกระทุ้งให้พิษไข้ออกมา เป็นผื่นเพิ่มขึ้น และหายได้เร็ว ตำรับยาเขียว มีส่วนประกอบของพืชที่ใช้ส่วนของใบเป็นองค์ประกอบหลัก การที่ใช้ส่วนของใบทำให้ยามีสีค่อนข้างไปทางสีเขียว จึงทำให้เรียกกันว่า ยาเขียว และใบไม้ที่ใช้นี้ส่วนใหญ่ มีสรรพคุณ เป็นยาเย็น หอมเย็น หรือ บางชนิดมีรสขม เมื่อประกอบเป็นตำรับแล้ว จัดเป็นยาเย็น ทำให้ตำรับยาเขียวส่วนใหญ่มีสรรพคุณ ดับความร้อนของเลือดที่เป็นพิษ1 ( พิษในที่นี้ มีความหมายแตกต่างจากความเข้าใจในปัจจุบัน คือ ไม่ใช่สารพิษ แต่น่าจะหมายถึง ของเสียที่เกิดขึ้นในเลือดมากกว่าปกติ และร่างกายกำจัดออกไม่หมด อาจจะตรงกับ toxin หรือ...